Gyakran ismételt kérdések


 1. Ki a szervezője az állami szúnyoggyérítési programnak?

Az országos szúnyoggyérítési programot a kormány határozata alapján - a múlt évi árvíz utáni védekezéshez hasonlóan- a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezi.

 1. Mennyibe kerül az állami szúnyoggyérítési program?

A programra összesen 1.500 millió Ft került elkülönítésre. Ez az összeg több mint 700 településen, 2-6 alkalommal - légi kémiai módszerrel összesen mintegy 450 ezer hektáron, földi kémiai módszerrel 350 ezer hektáron, biológiai módszerrel pedig 20 ezer hektáron – végzendő védekezésre, valamint a szakértői munkákra áll rendelkezésre.

 1. Kik ellenőrzik a pénzfelhasználást, a feladatvégzés hatékonyságát?

A szúnyoggyérítések hatékonyságát közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott cégek (Pannónia Központ Szakértői és Tanácsadói Koordinációs Kft., Bio-Kalibra Környezetvédelmi Szolgáltató Bt.) entomológus szakértői ellenőrzik. A kivitelezések helyszíni ellenőrzésébe a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megyei igazgatóságai is bekapcsolódnak.

 1. Mikor kezdődik a gyérítés, meddig tart?

Az Országos szúnyoggyérítési program 2014. június 23-án indul. A kezelésekre szeptember 30-ig van lehetőség, azonban az elmúlt évek tapasztalatai alapján várhatóan augusztus végéig lezárulhatnak a munkák.

 1. Kikkel kötött szerződést a katasztrófavédelem a szúnyoggyérítési tevékenységre?

Közbeszerzési eljárás keretében megtörtént a kivitelezők kiválasztása. A szúnyoggyérítés végrehajtását a SZEMP Air Konzorcium (tagok: SZEMP Air Légiszolgáltató Kft., Rovért Rovar-és Rágcsálóirtó Kft., Corax-Bioner Biotechnológiai Zrt.) végzi.

 1. A szúnyoggyérítők milyen végzettséggel, milyen engedélyek alapján végzik feladatukat?

A szúnyoggyérítést végző cégek rendelkeznek kártevőirtó tevékenységi engedéllyel, továbbá a légi kivitelezésekhez légi tevékenységi engedéllyel. A közreműködő szakembereknek egészségügyi gázmesteri képesítésük van, a munkák szervezésében továbbá műszaki és környezetvédelmi végzettséggel rendelkező személyek is részt vesznek. A légi permetezést végző pilóták szakszolgálati engedéllyel rendelkeznek.
Minden felhasznált irtószer rendelkezik az Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélyével.

 1. Milyen módszerrel, milyen szerrel végzik a szúnyoggyérítést?

A kifejlett szúnyogok (imágók) ellen légi járműről ún. ULV permetezéseket végeznek, mely során az irtószer apró cseppekre bontva, 0,5-0,8 liter/hektár dózisban kerül kijuttatásra. Földi járműről nagyobb forgalmú területeken szintén végeznek ULV permetezést, jelentősebb azonban a melegködképző generátorok alkalmazása, amikor az irtószer köd formájában terül a kezelt területen.
Az imágók ellen piretroid készítménnyel (hatóanyag: deltametrin) védekeznek.
A lárvatenyészőhelyek kezelése biológiai készítménnyel történik (hatóanyag: Bacillus thuringiensis var. israelensisBti – baktérium által termelt fehérje), a kijuttatást szintén légi és földi eljárással végzik.

 1. Az alkalmazott irtószerek ártalmatlanok az emberi egészségre?

Igen. A piretroid készítmények melegvérűeken (emberen, háziállatokon, stb.) való mérgezősége csak több ezerszeres dózisban jelentkezne, hasonlatosan a legtöbb háztartási rovarirtó szerhez. A készítmény szabadban néhány óra alatt lebomlik.

 1. Az alkalmazott irtószerek milyen hatással vannak az állatokra, növényekre?

Háziállatokon és növényeken semmilyen hatást nem fogunk tapasztalni. Ugyanakkor az imágók ellen használt készítmények más rovarokra – így méhekre – is veszélyesek, bár az alacsony dózisnak köszönhetően nem kell teljes rovarpusztulástól tartani. A szúnyoggyérítések időpontja előtt az önkormányzatoknál bejelentkezett méhészek minden esetben értesítést kapnak, így a kezelés idejére be tudják zárni méheiket, vagy áttelepíthetik kaptárjaikat. A földi védekezéseket minden esetben napnyugta után végzik, így a méhekkel kapcsolatos kockázat minimális mértékű. A gyérítések csak lakott területen zajlanak, ezért a mezőgazdasági területekhez telepített méhészeteket nem érinti!
A szúnyoglárvák elleni készítmény (Bti) nem jelent veszélyt a méhekre és más rovarokra.

 1. Be kell-e zárni az ablakot a gyérítés idején? Indokolt-e a fokozottabb higiénés magatartás a szúnyoggyérítéssel érintett területeken?

Nem jelent kockázatot a nyitott ablak, azonban a készítmény zárt térben, a lakásba jutva lassabban bomlik mint a szabadban, ezért javasolt a nyílászárók pár percre történő becsukása, a permetszer leérkezéséig.
Földi melegködös védekezéseknél előfordulhat, hogy a gyermekek kedvet kapnak a ködben játszani, vagy biciklivel követik a gépjárművet. Ez egyrészt balesetveszélyes a látási távolság pár percig tartó csökkenése miatt, másrészt fokozott terhelést kaphatnak az egyébként kis kockázatú irtószerből. Kérjük ne engedjék gyermekeiket a kezelést végző járművek közvetlen közelébe! A kezelés után pár perccel, a permetköd eloszlásakor a szabadtéri játék folytatódhat.
Amennyiben közvetlenül érintkezne az irtószerrel (betöltés során a reptéren vagy a földi járművek kiinduló állomásain), langyos vízzel történő, alapos szappanos lemosás indokolt. Kérjük, hogy ne tartózkodjanak a gépek, irtószertartályok közvetlen közelében, amennyiben mégis előfordul, minden esetben tartsák be a jelen lévő szakemberek utasításit!

 1. Ki hagyta jóvá, ki ellenőrzi a felhasznált szereket?

A felhasznált irtószereket az Országos Tisztifőorvosi Hivatal engedélyezi, már a hatóanyagok közös EU listája alapján (az engedélyezési folyamat EU szintű átalakulása jelenleg is zajlik).
A konkrét felhasználást a megyei Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szervei (korábban ÁNTSZ) ellenőrzik. Az ellenőrzésekbe a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok munkatársai is bekapcsolódnak.

 1. Milyen szempontok alapján jelölték ki a szúnyoggyérítési programban részt vevő településeket?

A gyérítések megkezdése előtt az Országos Tisztifőorvosi Hivatal adatai alapján felmértük, hogy mely régiókban volt szükség az elmúlt években a csípőszúnyogok elleni szervezett védekezésre. Az adatokat kiegészítettük az elmúlt évi ár- és belvízi védekezés során szerzett információkkal, valamint az előzetes szakértői javaslatokkal.

 1. Mekkora területen történik a gyérítés?

700 településen, 2-6 alkalommal - légi kémiai módszerrel összesen mintegy 450 ezer hektáron, földi kémiai módszerrel 350 ezer hektáron, biológiai módszerrel pedig 20 ezer hektáron.

 1. Településünk nem szerepel a listában, de szeretnénk részt venni az állami szúnyoggyérítési programban. Mit tehetünk?

Amennyiben településén szúnyoginváziót tapasztal, kérjük jelezze nekünk a okf.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu e-mail/vagy a lakóhelye szerint illetékes fővárosi, megyei katasztrófavédelmi igazgatóság  e-mail címén! Szakértőink 48 órán belül megvizsgálják a bejelentés indokoltságát, és jelzésük alapján felvesszük a települést az országos szúnyoggyérítési programba.
Hasonlóképp, amennyiben egy listán szereplő településen megszűnik a szúnyoginvázió, további kezeléseket nem rendelünk el.

 1. Településünkön volt már irtás, de nem csökkent a szúnyogok száma. Kihez fordulhatunk a gyérítés ismétlése tárgyában?

Több térségben jellemző, hogy a meglévő csípőszúnyog tenyészőhelyek, illetve külterületekről történő berepülés miatt a szúnyoginvázió a kezelések után ismételten kialakul (környezetvédelmi okokból a természetben tartósan megmaradó készítmény szúnyogirtásra nem engedélyezett). A legtöbb helyen több gyérítési alkalmat terveztünk, de amennyiben ennek ellenére is jelentős inváziót tapasztal, kérjük tegye meg bejelentését az okf.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu e-mail/a lakóhelye szerint illetékes fővárosi, megyei katasztrófavédelmi igazgatóság  e-mail címen!