Hatósági-koordinációs és Művelet-elemzési Főosztály


 

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szervezetrendszerében, a 2012. október 1-jén létrehozott Hatósági-koordinációs és Művelet-elemzési Főosztály elsődleges feladata a hivatásos katasztrófavédelmi szerv három fő szakterületéhez (iparbiztonság, polgári védelem, tűzvédelem), kapcsolódó hatósági tevékenység központi koordinációja, valamint a katasztrófavédelmi műveletekkel kapcsolatos elemző-értékelő tevékenység országos szintű megvalósítása, szoros együttműködésben az országos főfelügyelőségekkel és a területi-helyi szervekkel egyaránt. Mindezt 2014 szeptemberében a vízügyi és vízvédelmi hatósági hatáskör átvétele egészítette ki, amelynek nyomán a Főosztály az országos vízügyi hatóság feladatait is ellátja.

Integrált, hatósági-koordinációs tevékenység:

 • vezetői döntések előkészítése, belső szabályozások kidolgozása, gondozása;
 • közigazgatási hatósági eljárási jogi és a szakmai előírások hatósági eljárásokban történő érvényre juttatása;
 • a működési hatékonyság növelése érdekében szükséges változtatásokra történő javaslattétel;
 • hatósági feladatkörrel kapcsolatos tájékoztatók, útmutatók és minta dokumentumok előkészítése;
 • hatósági tevékenységekkel kapcsolatos tendenciák elemzése és értékelése;
 • az előírt hatósági nyilvántartási és tájékoztatási kötelezettségek teljesülésének felügyelete;
 • az országos hatósági ellenőrzési terv összeállítása;
 • az országos és területi szervek közötti hatósági információk megosztásának folyamatos biztosítása;
 • a hatósági munkát végző állomány továbbképzésének tervezése, szervezése;
 • statisztikai adatgyűjtés.

Katasztrófavédelmi műveletek elemzésével kapcsolatos tevékenység:

 • szakfeladattal kapcsolatos adatgyűjtés;
 • bekövetkezett események keletkezési körülményei és a műveleti tevékenység értékelése az érintett szakterület bevonásával;
 • kimutatott kockázatok és a bekövetkezett események közötti összefüggések elemzése-értékelése;
 • elemző-értékelő tevékenysége alapján azonnali, rövid-, közép- és/vagy hosszú távú vezetői döntésekre, intézkedésekre, szabályzók módosítására történő javaslattétel;
 • az országos és területi szervek közötti információ megosztásának biztosítása;
 • a szakmai dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása;
 • komplex veszélyhelyzeti prognózisok, azok megvalósulását elemző beválás-vizsgálatok, valamint féléves időszakokat felölelő felsőszintű értékelések készítése;
 • szakfeladattal kapcsolatos továbbképzések szervezése;
 • elektronikus nyilvántartó és döntéstámogató rendszerek fejlesztésében történő részvétel.

Vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárásokkal kapcsolatos tevékenység:

 • vízügyi nyilvántartások vezetése;
 • vízbázis-védelemmel, vízellátással és csatornázással, szennyvíztisztítással, a szennyvíziszap elhelyezésével összefüggő programok megvalósításának nyomon követése;
 • EU víz-keretirányelv végrehajtásával kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott feladatokban történő részvétel;
 • vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat érintő jogszabályok és belső szabályozók kidolgozása és gondozása;
 • vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben a hatósági hatáskörökből eredő közigazgatási feladatok ellátása, hatósági, szakhatósági eljárások lefolytatása;
 • területi szervek hatósági munkájának ellenőrzése, felügyelete;
 • nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások nyomon követése. 
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=iparbiztonsag_vvhj

Elérhetőség:

-->
NévE-mail
Dr. Mógor Judit tű. ezredes főosztályvezető
Angyal István tű. alezredes főosztályvezető-helyettes
Dr. Kling István ktv. főosztályvezető-helyettes
Mészáros Katalin Éva tű. őrnagy kiemelt főreferens
Dr. Pozsár Zoltán tű. százados kiemelt főelőadó
Csurdi Gyöngyvér kttv. szakértő
Rónyai Gáborné kttv. szakértő
Karda József kttv. szakértő
Varga Zoltán kttv. szakértő
Szalay Linda kttv. hatósági előadó
Katona Eszter kttv. hatósági előadó