Érintett ágazgatok, alágazatok


 

ÁGAZAT

ALÁGAZAT

Energia

villamosenergia-rendszer létesítményei (kivéve az atomerőmű nukleáris biztonságára és sugárvédelmére, fizikai védelmére, valamint biztosítéki felügyeletére vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó rendszerek és rendszerelemek)

kőolajipar

földgázipar

Közlekedés

közúti közlekedés

vasúti közlekedés

légi közlekedés

vízi közlekedés

logisztikai központok

Agrárgazdaság

mezőgazdaság

élelmiszeripar

elosztó hálózatok

Egészségügy

aktív fekvőbeteg-ellátás

mentésirányítás

egészségügyi tartalékok és vérkészletek

magas biztonsági szintű biológiai laboratóriumok

gyógyszer-nagykereskedelem

Társadalombiztosítás társadalombiztosítási ellátások igénybevételéhez kapcsolódó informatikai rendszerek és nyilvántartások

Pénzügy

pénzügyi eszközök kereskedelmi, fizetési, valamint klíring- és elszámolási infrastruktúrái és rendszerei

bank- és hitelintézeti biztonság

készpénzellátás

Infokommunikációs technológiák

internet-infrastruktúra és internet hozzáférés szolgáltatás

vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatások, vezetékes és vezeték nélküli hírközlő hálózatok

rádiós távközlés

űrtávközlés

műsorszórás

postai szolgáltatások

kormányzati informatikai, elektronikus hálózatok

Víz

ivóvíz-szolgáltatás

felszíni és felszín alatti vizek minőségének ellenőrzése

szennyvízelvezetés és -tisztítás

vízbázisok védelme

árvízi védművek, gátak

Jogrend - Kormányzat

kormányzati rendszerek, létesítmények, eszközök

közigazgatási szolgáltatások

igazságszolgáltatás

Közbiztonság - Védelem

rendvédelmi szervek infrastruktúrái

Honvédelem

honvédelmi rendszerek és létesítmények