Érintett ágazgatok, alágazatok


 

ÁGAZAT

ALÁGAZAT

Energia

villamosenergia-rendszer létesítményei (kivéve az atomerőmű nukleáris biztonságára és sugárvédelmére, fizikai védelmére valamint biztosítéki felügyeletére vonatkozó szabályozás hatálya alá tartozó rendszerek és rendszerelemek)

kőolajipar

földgázipar

Közlekedés

közúti közlekedés

vasúti közlekedés

légi közlekedés

vízi közlekedés

logisztikai központok

Agrárgazdaság

mezőgazdaság

élelmiszeripar

elosztó hálózatok

Egészségügy

aktív fekvőbeteg-ellátás

mentésirányítás

egészségügyi tartalékok és vérkészletek

magas biztonsági szintű biológiai laboratóriumok

egészségbiztosítás informatikai rendszere

gyógyszer-nagykereskedelem

Pénzügy

pénzügyi eszközök kereskedelmi, fizetési, valamint klíring- és elszámolási infrastruktúrái és rendszerei

bank- és hitelintézeti biztonság

készpénzellátás

Infokommunikációs technológiák

információs rendszerek és hálózatok

eszköz-, automatikai és ellenőrzési rendszerek

internet-infrastruktúra és hozzáférés

vezetékes és mobil távközlési szolgáltatások

rádiós távközlés és navigáció

műholdas távközlés és navigáció

műsorszórás

postai szolgáltatások

kormányzati informatikai, elektronikus hálózatok

Víz

ivóvíz-szolgáltatás

felszíni és felszín alatti vizek minőségének ellenőrzése

szennyvízelvezetés és -tisztítás

vízbázisok védelme

árvízi védművek, gátak

Jogrend - Kormányzat

kormányzati rendszerek, létesítmények, eszközök

közigazgatási szolgáltatások

igazságszolgáltatás

Közbiztonság - Védelem

rendvédelmi szervek infrastruktúrái

honvédelmi rendszerek és létesítmények