Műszaki Főosztály - Információk a tűzvédelmi technikát javító, felülvizsgáló műhelyek számára


 

A tűzoltási műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi-, tűzoltó technikát a biztonságos használat, üzemeltetés és a baleset-megelőzés érdekében az üzemeltető szerveknek rendszeresen felül kell vizsgáltatnia.

A felülvizsgálatot jogszabály, szabvány, gyártói előírás, illetve azok hiányában a 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet 1. mellékletben meghatározott gyakorisággal kell elvégeztetni.

A tűzvédelmi-, tűzoltó technika felülvizsgálatát, javítását olyan szervezet folytathatja, amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja - rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. Ha jogszabály szakmai képesítést nem határoz meg feltételként, a tevékenység jellegének megfelelő állam által elismert szakképesítés megléte szükséges.

  Felülvizsgálat végzése esetén a szervezetnek rendelkeznie kell:

  • a gyártó által kibocsátott felülvizsgálati, ellenőrzési, technológiai leírással;
  • a felülvizsgálati, ellenőrzési technológiában előírt eszközökkel, felszerelésekkel, berendezésekkel;
  • alkalmassági igazolás mintával az adott tűzvédelmi technikára, tűzvédelmi technika csoportra.

  Javítás végzése esetén a szervezetnek rendelkeznie kell:

  • a gyártó által kibocsátott, javítási technológiai leírással;
  • a felülvizsgálati, ellenőrzési, javítási technológiában előírt eszközökkel, felszerelésekkel, berendezésekkel.

  A felülvizsgálatra, javításra irányuló szolgáltatási tevékenység megkezdése és folytatása során a felülvizsgálónak, javítónak az együttes feltételeknek igazoltan, mindvégig meg kell felelnie.

  A tűzvédelmi-, tűzoltó technika felülvizsgálatával, javításával foglalkozó szolgáltató vállalkozás, tűzvédelmi technika felülvizsgálatával, javításával kapcsolatos a szolgáltatási tevékenység végzésére, vagy adatváltozás átvezetésére irányuló bejelentése esetén az eljárást első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes megyei, Budapesti székhelyű vállalkozás esetén a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság folytatja le. Másod fokon az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jár el.

  A tűzvédelmi-, tűzoltó technika felülvizsgálatára, javítására vonatkozó szolgáltatást, csak első fokú tűzvédelmi hatóság által kiállított igazolással lehet végezni.

  A igazolás kiállítása az illetékes megyei, illetve a fővárosi katasztrófavédelmi igazgatósághoz eljuttatott, valós adatokat tartalmazó, a szolgáltatási tevékenység megkezdése, vagy adatváltozás bejelentése nyomtatvány benyújtásával történik.

  Adatlap letöltése

  Az igazolás kiadásához szükséges további dokumentumok

  Felülvizsgálat, javítás végzése esetén:

  • a felülvizsgálati vagy javítási tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítést igazoló okiratok másolatát;
  • felülvizsgálati tevékenység végzéséhez az adott tűzoltó technika gyártója vagy forgalmazója által kibocsátott felülvizsgálati technológiai leírást;
  • javítási tevékenység végzéséhez az adott tűzoltó technika gyártója vagy forgalmazója által kibocsátott javítási technológiai leírást;
  • nyilatkozatát arról, hogy a tűzoltó technika gyártója vagy forgalmazója által kibocsátott felülvizsgálati, vagy javítási technológiai leírásban előírt eszközökkel, felszerelésekkel, berendezésekkel rendelkezik;
  • amennyiben a felülvizsgálati javítási tevékenységhez engedélyköteles szükséges, a vonatkozó engedély másolatát;
  • a közbeszerzési eljárással beszerezhető termék esetén a gyártó vagy forgalmazó igazolását a szolgáltató megfelelő felülvizsgálati vagy javítási technológiájáról.

  A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos adat, illetve adatváltozás bejelentése az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) alapján illetékköteles.

  A törvény alapján az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért

  3000.- Ft illetéket

  kell fizetni.

  A tűzvédelmi-, tűzoltó technika felülvizsgálatát, javítását végző műhelyek feladatai:

  A műhelyek által végzett felülvizsgálatnak ki kell terjednie:

  • a műszaki megfelelőségre;
  • a kiképzési és készenléti alkalmasságra;
  • a biztonsági és egészségügyi követelmények meglétére.

  A felülvizsgáló az általa felülvizsgált tűzvédelmi-, tűzoltó technika alkalmasságáról igazolást állít ki, amely tartalmazza:

  • a tűzvédelmi technika gyártmányának, típusának megnevezését;
  • az egyedi azonosításra alkalmas jelét, ha a technika egyedi azonosításra alkalmas jelöléssel rendelkezik;
  • a tulajdonos családi és utónevét, születési családi és utónevét és székhelyét;
  • a felülvizsgálat időpontját;
  • a felülvizsgálatnál alkalmazott műszerek típusát, azonosító adatait;
  • a felülvizsgálat eredményét és ennek alapján a részleges vagy teljes alkalmasság igazolását;
  • a felülvizsgálat érvényességi idejét;
  • a felülvizsgálatot végző megnevezését és székhelyének címét;
  • a felülvizsgálatot végző személy családi és utónevét, születési családi és utónevét és aláírását.

  A használónak az alkalmassági igazolást, annak érvényességi idejét követő felülvizsgálati ciklusidő végéig, vagy a tűzvédelmi technika használatból történő kivonásáig kell megőrizni.

  A felülvizsgálónak a felülvizsgálat dokumentumait 6 évig kell megőriznie.

  Ha a tűzvédelmi technika az alkalmassági igazolás alapján nem megfelelő, a készenlétben tartó szervezet vezetője intézkedik a tűzvédelmi technika használatának korlátozásáról.

  Ha a hatóság az ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet alapján.

  Ha az illetékes első fokú hatóság a tűzvédelmi technika felülvizsgálatára, javítására irányuló tevékenység ellenőrzése során, megállapítja a jogszabály, vagy a felülvizsgálati, javítási technológia megsértését, határozatban, a katasztrófavédelmi igazgatóság határozatban tűzvédelmi bírságot szabhat ki a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 37. pontja alapján.