Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer (OSJER)


 
Vissza

Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer

A kormányzati koordinációs szerv döntés-előkészítő és döntéshozó tevékenységéhez szükséges információk biztosítása érdekében Országos Sugárfigyelő, Jelző és Ellenőrző Rendszer (a továbbiakban: OSJER) működik. Az OSJER működésének összehangolását és szakmai munkájának irányítását a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter végzi.

Az OSJER jelenleg az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszerről szóló, 167/2010. (V.11.) Korm. rendelet alapján működik.

Az OSJER feladatai:

 • az országos sugárzási helyzet monitorozása,
 • az ONER működési állapotának megfelelő riasztás és értesítés megalapozása,
 • az ONER működtetésében részt vevő szervek tájékoztatása,
 • a lakosság életkörülményei és munkafeltételei fenntartásához, az anyagi javak védelméhez, valamint a nukleárisbaleset-elhárítási tevékenységhez szükséges intézkedések sugárvédelmi megalapozása,
 • ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ország nemzetközi értesítési kötelezettségének teljesítése érdekében a radioaktív szennyezettségre jellemző adatok biztosítása az OSJER szerveknél és az atomenergia alkalmazójánál működő mérőhelyek mérési adataira, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének Nukleáris Baleseti Információs és Értékelő Központja (a továbbiakban: NBIÉK) értékelésére alapozva,
 • az ONER normál működési állapotában az OSJER az NBIÉK útján a távmérő hálózat működésével nyert adatokkal hozzájárul a lakossági sugárterhelés alakulásának nyomon követéséhez,
 • a távmérőhálózat mérőállomásairól beérkező figyelmeztetési és riasztási jelzés esetén a jelzés hitelességének ellenőrzése, a kiváltó ok kivizsgálása és a kialakult helyzetről jelentés készítése az ONER működtetésében részt vevő szervek vezetői számára,
 • az OSJER távmérőhálózat mérési adatai alapján az országos sugárzási helyzet meghatározott fokozatok szerinti jelzése.

Az OSJER vezető szerve az NBIÉK, amely

 • ellátja az ország nukleárisbaleset-elhárítási korai előrejelzés központi feladatait,
 • ellátja a nemzetközi radiológiai monitoring adatcsere rendszer nemzeti központ feladatait,
 • közreműködik a lakosság nukleárisbaleset-elhárítási tájékoztatásában,
 • közreműködik a kormányzati koordinációs szerv nukleárisbaleset-elhárítási döntés-előkészítő tevékenységének támogatásában,
 • végzi a biztonságot kedvezőtlenül befolyásoló eseményből származó sugárzó anyag várható terjedési útvonalának előrejelzését, működteti a nemzetközi valós idejű, on-line nukleárisbaleset-elhárítási döntéstámogató rendszert.

Az OSJER-t több alrendszer alkotja:

 • A Radiológiai Távmérő Hálózat telepített automata távmérőállomásokból áll, amelyek az ország nukleárisbaleset-elhárítási korai riasztási rendszereként működnek, folyamatosan ellenőrzik az ország környezeti sugárzási dózisteljesítményét és a fontosabb lokális meteorológiai paramétereket. Jelenleg 6 ágazat 132 mérőállomásáról érkeznek gamma dózisteljesítmény adatok a BM OKF-en működő országos radiológiai monitoring központba.
 • A Mobil Radiológiai Laboratóriumok hálózata a sugárszennyezés felderítését, elemzését végzi veszélyhelyzetek esetén. Ennek érdekében minden évben nemzeti és nemzetközi szintű összemérési gyakorlatok kerülnek megrendezésre a technikák és a munkamódszerek tökéletesítése, valamint az állomány felkészítése érdekében. Folyamatban van a Katasztrófavédelmi Mobil Laborok fejlesztése. A cél, hogy minden megyében legyen jól felszerelt, korszerű mozgó labor.
 • A Helyhez Kötött Laboratóriumok Hálózata a beszállított minták (élelmiszer, tej, talaj, víz, stb.) radioaktivitásának mérését végzi. Ezek a mérések teremtik meg a hosszú távú óvintézkedések (legeltetési tilalom, élelmiszer és vízfogyasztás korlátozása, stb.) bevezetésének alapját.