Sajtó meghívók, közlemények - Részletek


 
A zenés szórakozóhelyek tűzvédelmi ellenőrzésének tapasztalatairól
2011. június 03.
A zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tétele érdekében végrehajtandó feladatokról szóló 1032/2011. (II. 28. ) kormányhatározatban meghatározottak értelmében a kormány elrendelte a zenés szórakozóhelyek fokozott hatósági ellenőrzését, amely a megyei kormányhivatalok közreműködésével zajlott.
A kormányhatározatban meghatározott vendéglátó üzletek ellenőrzése befejeződött. Azoknak a vendéglátó üzleteknek az ellenőrzését, amelyek a vizsgálat idején még nem nyitottak ki szezonális vagy gazdasági okok miatt,  a tűzoltóságok későbbi időpontra halasztották.
 
A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok 2011. január 1. és május 15. közöttországosan 1691 tűzvédelmi ellenőrzést hajtottak végre a zenés szórakozóhelyeken.
A tapasztalt hiányosságok számokban: 512 esetben hatósági felhívást adtak ki, 275 esetben hatósági kötelezéssel éltek, 102 esetben tűzvédelmi bírságot, 115 esetben helyszíni bírságot szabtak ki, 73 esetben szabálysértési feljelentést kezdeményeztek a szabálysértési hatóság – jegyző – felé a tűzoltóságok. A kiszabott tűzvédelmi bírságok közül 30 ügyben már jogerős határozat született.
 
Az ellenőrzések során tapasztalt, és jellemző hiányosságok az alábbiak voltak:
-          a kiürítési útvonalakon elhelyezett nyílászárók nem a kiürítés irányába nyíltak;
-          a vészkijáratként számon tartott ajtók a rendezvény ideje alatt zárva voltak vagy különböző anyagokkal eltorlaszolták azokat;
-          a dolgozók tűzvédelmi oktatását nem tudták igazolni;
-          a villamos, illetve villámvédelmi berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatát nem tudták igazolni;
-          tűzoltó készülékek nem voltak, vagy időszakos felülvizsgálatuk hiányzott;
-          a fali tűzcsapok felülvizsgálata hiányzott;
-          a tűzvédelmi szabályzat, illetve tűzriadó terv hiányzott, vagy nem volt naprakész, illetve az ezekben foglaltak gyakoroltatása sem történt meg;
-          nem volt működési engedély;
-          A menekülési útvonalon biztonsági világítás vagy nem volt, vagy áramtalanítás után nem működött;
 
A kiürítési feltételek elégtelensége, illetve a működési engedély hiánya miatt 25 szórakozóhelyet bezárattak.
 
Az ellenőrzések során a társhatóságokkal az együttműködés összehangolt és egymást segítő volt. Az ellenőrzések ütemezését a rendőrség és a tűzoltóság végezte. A kormányhivatal szakigazgatási szervei közül több ellenőrzésen is részt vett a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, a Munkavédelmi és Munkaügyi Szakszolgálat, valamint a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség.


Vissza