Sajtó meghívók, közlemények - Részletek


 
Biztonságosabb szórakozóhelyek
2011. szeptember 27.
A zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tétele érdekében végrehajtandó feladatokat a 1032/2011. (II. 28.) kormányhatározat tartalmazza. Az elrendelt hatósági ellenőrzéseket a megadott határidőre végrehajtották. A május 15-ig megtartott átfogó tűzvédelmi ellenőrzéseket számos esetben utóellenőrzések követték, több, a nyári szezon által érintett helyen az ellenőrzések tovább folytatódtak.
A hivatásos tűzoltóságok által augusztus 1. és augusztus 31. között a zenés szórakozóhelyeken végrehajtott tűzvédelmi ellenőrzések tapasztalatai a következőek: az összesítések alapján megállapítható, hogy augusztusban országosan összesen 131 (január óta összesen több mint 2 ezer) tűzvédelmi ellenőrzést hajtottak végre a zenés szórakozóhelyeken.
 
Hiányosságokat továbbra is tapasztaltak, nyolc esetben hatósági felhívást adtak ki, három esetben hatósági kötelezéssel éltek, két esetben tűzvédelmi bírságot, tíz esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki. Szabálysértési feljelentést két szórakozóhely ellenőrzését követően kezdeményeztek a szabálysértési hatóság – jegyző – felé. Négy szórakozóhelyet a tapasztalt hiányosságok miatt bezárattak.
 
Az augusztusban megtartott ellenőrzések során tapasztalt jellemző hiányosságok: a biztonsági jelek elhelyezése, illetve a villamos berendezések felülvizsgálata hiányos, nem mindenhol található tűzoltó készülék, a meglévőket pedig nem vizsgálták felül. Elvétve tapasztaltak a kiürítés feltételeit közvetlenül akadályozó hiányosságokat, ennek köszönhető, hogy csupán négy esetben kellett a szórakozóhely bezáratásáról szóló határozatot hozni.
 
A tapasztalt hiányosságok és a számok ellenére azonban megállapítható, hogy a korábbihoz képest kevesebb tűzvédelmi hiányosságot találtak a szakemberek. A hatósági ellenőrzések és utóellenőrzések során nem tapasztaltak súlyos vagy gyakran ismétlődő hiányosságokat, a korábban feltártakat pedig túlnyomórészt megszüntették. Az ellenőrzések 22 százaléka zárult hatósági intézkedéssel, szankcióval.
 
Mindez azt jelzi, hogy az ellenőrzés-sorozat pozitív hatással volt a szórakozóhelyek tűzvédelmének helyzetére, az üzemeltetők igyekeznek jogkövető magatartást tanúsítani és törekednek a rendezvények biztonságos lebonyolítására.
 
Szakhatósági közreműködés érdekében 175 hatósági megkeresés érkezett, melyhez 147 esetben a tűzoltóságok pozitív szakvéleményt adtak, született azonban néhány elutasító szakhatósági állásfoglalás is, közel húsz esetben pedig a hiánypótlás zajlik. Az elutasító határozatok a villamos felülvizsgálatok, illetve a biztonsági jelek vagy tűzoltókészülékek hiánya, a nem megfelelő hő- és füstelvezetés, a kiürítésre szolgáló ajtók nem megfelelő nyitásiránya, vagy a hiányos tartalmú biztonsági terv (kiürítés-számítás nem megfelelő, maximális befogadóképesség tisztázatlan) miatt születtek.


Vissza