Sajtó meghívók, közlemények - Részletek


 
BorsodChem Zrt területén történt rendkívüli esemény 2010. július 12-én
2010. július 12.
A BorsodChem Zrt., mint a katasztrófavédelmi törvény hatálya alá tartozó veszélyes ipari üzem műanyag alapanyagot gyártó létesítményében meghibásodott berendezés miatt 2010. július 12-én az üzem területén rendkívüli esemény következett be, melynek során kis mennyiségű, a környezetben élő lakosságot és a környezetet nem veszélyeztető termék került kibocsátásra.
Az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság fõigazgatója az ügyben a balesetet követen azonnal hatósági vizsgálatot indított, amely 2010. július 26-án lezárult. A hatóság a helyszíni ellenõrzésének eredményei, és az üzemeltetõ részletes vizsgálati jelentése alapján megállapította, hogy az esemény során személyi sérülés és egészségre ártalmas veszélyes anyag kibocsátás nem történt. Az esemény következményei nem indokolták külsõ beavatkozó szervezetek bevonását, így a tûzoltóság és a katasztrófavédelmi szervezetek részérõl intézkedések bevezetésére nem került sor. Az üzemeltetõ a hatóság által jóváhagyott intézkedési rend szerint kezelte az eseményt, azonban az üzemeltetõ - az esemény pontatlan minõsítése következtében – a katasztrófavédelem részére történõ jogszabályban meghatározott azonnali értesítési kötelezettségét elmulasztotta.

Az üzemeltetõ a hatóság vizsgálatot követõ rendelkezésének megfelelõen a létesítmény technológiai és folyamatirányítási rendszerével kapcsolatos intézkedéseket 2010. július 31-i teljesítési határidõvel vezeti be. Dr. Bakondi György tű. vezérõrnagy OKF fõigazgató hivatalos levélben felhívta az üzemeltetõ figyelmét az esetleges rendkívüli eseményekkel kapcsolatos jelentési kötelezettsége betartására. A hatóság az üzemeltetõi intézkedések bevezetését követõen soron kívül ellenõrzi azok végrehajtását.

Vissza