Sajtó meghívók, közlemények - Részletek


 
Zajlik a kéményseprők ellenőrzése
2013. április 30.
A kéményseprő-ipari közszolgáltatók hatósági felügyeletét 2013. január 1-jével a tűzvédelmi hatóság végzi. A katasztrófavédelem ezért országszerte ellenőrzéseket tartott, amelyek során a tevékenység szakszerűségét vizsgálta. Országosan 58 kéményseprő-ipari közszolgáltatót vettek kontroll alá. Közülük 14-nél mindent rendben találtak, 44 szolgáltatónál azonban több mint 80 szabálytalanságot tártak fel. A jogszabálysértés megszüntetése érdekében 22 hatósági felhívást bocsátottak ki, és erre határidőt is szabtak a közszolgáltató számára. Több eljárás jelenleg is folyamatban van.
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Veszprém és Zala megye összesen 14 szolgáltatójánál nem találtak szabálytalanságot.
 
Az ellenőrzések több szempont szerint zajlottak. Vizsgálták például, hogy teljesítik-e bejelentési kötelezettségüket. Egy kivételével valamennyi kéményseprő-ipari közszolgáltató eleget tett ennek a kötelezettségének. Az ellenőrök a személyi, szakmai és tárgyi feltétek meglétét is kontrollálták, mint kiderült, egy közszolgáltató kivételével valamennyien rendelkeznek a jogszabály által meghatározott létszámmal. Rosszabb a helyzet a tárgyi eszközök esetében, hiszen hét megye 12 közszolgáltatójánál volt valamilyen hiányosság.
Több szempontból is ellenőrizték a revizorok a tevékenység adminisztrációs részét. Az előírt nyilvántartásokat – égéstermék-elvezetőkről, tüzelőberendezésekről címenként, az ingatlantulajdonosok, -használók személyes adatairól – három megyében öt közszolgáltató nem vezeti megfelelően. Sokkal jobb a helyzet a dokumentációk kezelését illetően. Megfelelően őrzik őket, és igazolható módon adják át az ingatlan használói, tulajdonosai részére.
Három megye nyolc közszolgáltatójánál volt gond a határidők betartásával – értesítések kiküldése, megrendelt vizsgálatok elvégzése, tanúsítvány, nyilatkozat kiadása. A legtöbb hiányosság a kiértesítésekre vonatkozó határidők esetében volt, sok helyen az előírtnál rövidebbet határoztak meg. Negatív tapasztalatokkal zárult a nyomtatványok vizsgálata, hat megye hét közszolgáltatójánál szembesültek valamilyen hiányossággal: több helyen nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő nyomtatványokat használnak, vagy nem megfelelően töltötték ki azokat.
 
Fontos információ, hogy évenként hány kéménytűzből eredő káresemény van. A tavalyi év ugyanezen időszakához képest 2013. január 1. és április 15. között csaknem felével csökkent az ilyen esetek száma. 2012-ben 648 kéménytűz volt, idén eddig 441 esetben riasztották a tűzoltó egységeket ilyen esethez.
A tűzesetek során tett intézkedések vizsgálata is lezajlott. A 441 kéménytűz esetében számos szankciót kellett alkalmazni vagy az ingatlan tulajdonosával, vagy a szolgáltatóval szemben. Több mint háromszáz esetben kellett ezzel az eszközzel élni, majdnem 150 eljárás még folyamatban van. Ezek között volt hatósági felhívás, tűzvédelmi bírság kiszabása, de nem egyszer a kémény üzemeltetését is megtiltották. 162 olyan helyszínen, ahol valamilyen káresemény következett be, nem tudták igazolni, hogy megtörtént a kémény ellenőrzése, tisztítása a jogszabályban előírt időn belül.
 
Az ellenőrzések eredményeit összegezve meg kell állapítani, hogy a közszolgáltatók nem teljes mértékben készültek fel a január 1-jén bekövetkezett jogszabályváltozásokra.
Ahogyan eddig is, a katasztrófavédelem ezután is valamennyi kéménytűzzel összefüggő káresemény után lefolytatja a helyszíni szemlét az eset körülményeinek feltárása érdekében. Amennyiben szükséges, az illetékes hatósági osztály további eljárás keretében vizsgálja az ingatlan tulajdonosának vagy a közszolgáltatónak a felelősségét, és ha az indokolt, alkalmazza az előírt szankciókat.
 
A kémények ellenőrzésének fontosságára a szén-monoxid-mérgezéssel együttjáró esetek is felhívják a figyelmet. Nincs olyan év, amikor ne történnének olyan halálesetek, amelyek hátterében az ellenőrizetlen kémény vagy tüzelőberendezés van. A balesetek megelőzésére hatékony megoldás a rendszeres karbantartás és ellenőrzés mellett a szén-monoxid-érzékelő használata is. Jelenleg a hazai háztartások elenyésző részében van ilyen érzékelő, pedig a nemzetközi tapasztalatok is nagyon pozitívak.
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság összesen 1700, a vonatkozó előírásoknak megfelelő szén-monoxid-érzékelőt vásárolt, amelyeket az ország különböző pontjain lévő, gázkészülékkel rendelkező közintézményeknek juttatott el áprilisban. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság készített egy kampányfilmet is, amelyet az országos televíziók sugároztak. A szén-monoxid-mérgezések megelőzését célzó kampányfilm ide kattintva tekinthető meg, továbbá a sajtó részére a Médiaszerveren keresztül is letölthető.


Vissza