Sajtó meghívók, közlemények - Részletek


 
Az EU elnökséggel járó katasztrófavédelmi feladatok, programok
2011. január 06.
A BM OKF megkezdte a januári árvízkezelési elnökségi munkaműhely megszervezését, ennek finanszírozásához pályázatot nyújtottunk be az Európai Bizottság felé. A munkaműhely alkalmas arra, hogy a tagállamok megoszthassák egymással árvízkezelési tapasztalataikat, azonosítsák a legjobb tagállami gyakorlatokat, meghatározhassák a hiányosságokat. Mindennek alapján kidolgozhatóak az uniós integrált árvízkezelési rendszer keretei.


 A nyitó plenáris ülésen az árvízkezelés területén nagy tapasztalattal rendelkező magyar és külföldi szakértők (Németország, Románia, Lengyelország és Svédország) tartanak előadásokat, majd négy tematikus munkacsoportban vitatják meg az árvízkezelés különböző kérdéseit. Az utolsó nap záró plenáris ülésén pedig a munkacsoportokban elért eredmények bemutatása és összegzése történik. Ezen eredmények képezik az alapját a magyar elnökség alatt a PROCIV (polgári védelmi tanácsi munkacsoport) elé kerülő integrált árvízkezelési tanácsi következtetések tervezetének.

 

A magyar elnökség idején a BM OKF feladata, hogy az Európai Bizottsággal szorosan együttműködve figyelemmel kísérje a nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás koordinációját. A Közösségi Polgári Védelmi Mechanizmusról szóló tanácsi határozat értelmében a Lisszaboni szerződés hatálybalépése óta a harmadik országban bekövetkezett veszélyhelyzet esetén az EU Kül- és Biztonságpolitikai főképviselőjének feladata az uniós szintű politikai és stratégiai koordináció. Az operatív koordinációért az Európai Bizottság Monitoring és Információs Központja (EU MIC) felel. A főképviselő, a Bizottság és az EU Tanácsának soros elnöksége – katasztrófavédelmi területen a BM OKF elnökletével – folyamatosan együttműködik.

 

Az EU soros elnökséggel összefüggő rendezvények tűzvédelmi, katasztrófavédelmi biztosítására a biztosítási feladatokat ellátó szervezetek tevékenységének összehangolására Biztosítási Tervet készítettünk.

 

Rendezvényeink a magyar elnökség alatt

A BM OKF-nek a magyar elnökséggel összefüggésben három elnökségi rendezvényt kell megszerveznie. Az Árvízvédelmi Munkaműhelyt 2011. január 24. és 26. között rendezzük meg Budapesten. A szakértői munkaműhelyre az EU és az EGT tagállamaiból, valamint hazánkból közel 100 főt várunk. Az ülés eredményei fogják képezni az alapját az árvízvédelmi tanácsi következtetéseknek, melyet a februári PROCIV ülésre nyújtunk be.

A SEVESO II. Irányelv Illetékes Hatóságok Bizottsága 2011. április 6. és 8. között tartja ülését körülbelül 100 résztvevővel. A SEVESO II. EU Irányelv Európai Bizottság által összeállított módosítással (SEVESO IIII.) kapcsolatban elkészült a magyar tárgyalási mandátum, amelynek egyeztetésére legalább hat alkalommal kerül sor az EU elnökségünk idején.

2011. május 23. és 25. között szervezzük meg az EU Polgári Védelmi Főigazgatók 26. ülését. A rendezvényre, amely az EU tagállamok magas szintű polgári védelmi vezetőinek találkozója és egyúttal fontos politikai iránymutató az európai uniós polgári védelemben, hozzávetőlegesen 180 fő érkezik a fővárosba.

Naptári program:

JANUÁR

2011. január 12                      PROCIV 

2011. január 24-26.    Integrált árvízkezelési elnökségi munkaműhely, Budapest

 

FEBRUÁR

2011. február 16.        PROCIV

 

MÁRCIUS

2011. március 16-17. PROCIV

 

ÁPRILIS

2011. április 5-8                     SEVESO Irányító Hatóságok Bizottsága ülés, Budapest

2011. április 13-14.     PROCIV

 

MÁJUS

2011. május 17.                      PROCIV

2011. május 23-25.     EU polgári védelmi főigazgatók 26. ülése, Budapest

 

JÚNIUS

2011. június 16.                      PROCIV

                                                                                                         

Petróczi Tímea tű. őrgy.

                                                                                                   


Vissza