Sajtó meghívók, közlemények - Részletek


 
Jogerős ítélet a pomázi tűzoltóparancsnokkal szemben folyamatban lévő perben
2015. október 01.
2015. március 26-án tartották a BM OKF felperes és Leidinger István pomázi tűzoltóparancsnok, alperes között folyamatban lévő per másodfokú tárgyalását (az elsőfokú ítéletről szóló közleményt a Fővárosi Törvényszék ítélete alapján a BM OKF törölte), melynek berekesztését követően jogerős ítélet született. A felperes keresetében tizenhét nyilatkozat tekintetében kérte jó hírneve megsértésének megállapítását és az ahhoz fűződő jogkövetkezmények megítélését. Az elsőfokú bíróság 2014. március 6-án született döntése értelmében Leidinger István a BM OKF jó hírnevét a keresetben meghatározott nyilatkozatok közül kizárólag az alábbi valótlan tényállításokkal sértette meg: „A hírekben szinte nincs olyan nap, amikor nem számolnának be róla, hogy egy-két ember bent égett a házában. Január-február hónapban több tűzhalál történt az országban, mint korábban egy-egy év alatt. Mindez azért, mert elbizonytalanítottak egy jól működő rendszert.” „Most itt az történt, hogy az újat (a riasztási rendszert – a szerk.) még nem vezették be, a régit már megszüntették, tehát most Isten irgalmazzon annak, akinek a háza ég vagy bajba kerül, mert a fene tudja, hogy mikor fog tűzoltói segítséget kapni.” A további nyilatkozatok tekintetében a bíróság a keresetet elutasította. Az alperest a BM OKF jó hírnevének megsértése miatt az elsőfokú bíróság a jövőre nézve eltiltotta a BM OKF jó hírnevét sértő, valótlan tényállítások megtételétől, elégtételadásra és a keresetben megjelölt 1.000.000 Ft-ból 200.000 Ft (és kamatai) kártérítés megfizetésére kötelezte. Az ítélet ellen az alperes fellebbezést, a felperes csatlakozó fellebbezést nyújtott be. A másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének nem fellebbezett részét nem érintette, a fellebbezett részt részben megváltoztatta, a nem vagyoni kártérítési igényt elutasította. A fent idézett két tényállítás vonatkozásában a jogsértést a másodfokú bíróság is megállapította. A jogsértés megállapításán túl Leidinger Istvánt eltiltotta a további jogsértéstől és bocsánatkérő közlemény közzétételére kötelezte. A másodfokú bíróság a tűzhalálokkal kapcsolatos tényállítás tekintetében Leidinger István által egy műsorvezetői kérdésre adott, a korábbi nyilatkozatára utaló helyeslő válasz vonatkozásában az elsőfokú bíróságtól eltérően nem állapított meg jogsértést. A BM OKF csatlakozó fellebbezése egy további nyilatkozatra terjedt ki, a csatlakozó fellebbezést a bíróság elutasította. A pernyertességi arányokra való tekintettel a BM OKF elsőfokú perköltség megfizetésére köteles, a másodfokú eljárás költségeit a felek maguk viselik. Leidinger István a BM OKF tudomása szerint az ítéletben foglalt kötelezettségének a mai napig nem tett eleget.

Vissza