Hatósági tájékoztatók


 

Seveso – súlyos ipari balesetek elleni védekezés hatósági szakterülete

A veszélyes ipari üzemekkel kapcsolatos hatósági engedélyezési és felügyeleti tevékenységet a BM OKF mint elsőfokon eljáró hatóság gyakorolja. Az engedélyezési tevékenység alapját a veszélyes ipari üzemek által készítendő biztonsági elemzés vagy biztonsági jelentés képezi, amelyek rendeltetése a veszélyes tevékenység elfogadható mértékű kockázatának bizonyítása, illetve a súlyos balesetek megelőzését és következményeinek elhárítását szolgáló intézkedések megtételének igazolása. A hatóság, amennyiben a biztonsági elemzés vagy biztonsági jelentés elbírálása során megállapítja a fentiek teljesülését, a veszélyes tevékenység végzésére vonatkozó engedély kiadását követően kijelöli az üzem környezetében a veszélyességi övezetet, amely az érintett település településrendezési tervében kerül feltüntetésre.

A BM OKF területi szervei a súlyos baleset hatásai által potenciálisan érintett lakosság biztonsága érdekében a polgármesterrel együttműködve külső védelmi tervet készítenek. A területi feladatok közé tartozik továbbá a lakosság tájékoztatása a lehetséges veszélyeztető hatásokról, az ellenük való védekezés módjáról és a súlyos baleset esetén követendő magatartásról.

ADR - veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének hatósági szakterülete

A BM OKF területi szervei elsőfokú hatósági jogkörben végzik a veszélyes áruk közúti szállításának (ADR) ellenőrzését, és a feltárt szabálytalanságokkal kapcsolatosan bírságolási eljárást folytatnak le. Az ellenőrzési tevékenység a közúton és a szállításban érintett vállalkozások telephelyein valósul meg.

A bírságolási ügyekben másodfokon a BM OKF az eljáró hatóság. A másodfokú közigazgatási határozatok ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmek, valamint a legfelsőbb bíróságnál előterjesztett kérelmek esetén a BM OKF látja el a bírósági képviseletet.