Szervezetünk hírei


A főváros mentőszervezete is minősíttette magát
2012. április 05. 18:04
A főváros mentőszervezete is minősíttette magát Újabb mentőszervezet tett eleget a nemzeti minősítő rendszer által támasztott feltételeknek. A Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezet április 5-én, egy elhagyatott újpesti laktanyában tartotta meg kutató-mentő gyakorlatát. Az idén tizennegyedik születésnapját ünneplő csapat bizonyította, hogy megbirkózik egy földrengés utáni helyzettel.
A január elseje óta hatályos katasztrófavédelmi törvény előírja, hogy az önkéntes mentőszervezeteket a nemzeti minősítő rendszer keretein belül minősíteni kell, és csak azok a mentőszervezetek vehetnek részt a jövőben a katasztrófák következményeinek felszámolásában, amelyek állománya rendelkezik a szükséges ismeretekkel, valamint vizsgát tesz azok elméleti és gyakorlati alkalmazásából. E folyamat részeként zajlott a Fővárosi Központi Rendeltetésű Mentőszervezetbe beosztott önkéntes mentőszervezetek terepgyakorlata, amelyen annak kellett kiderülnie, hogy teljesítik-e a városi kutató és mentő (urban search and rescue – USAR), a mentőkutyás és a kötéltechnikai alapvető szakmai követelményeket.  
 
A Budapesti Önkéntes Mentő Egylet, a Magyarországi Különleges Mentő és Tűzoltó Egyesület, az S.O.S. Mentőkutyás Alapítvány, a Kutyákkal az Életért Alapítvány, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat és a Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület erői reggel 5 órakor kapták a riasztást. Az előírások szerint a riasztástól számítva 1-3 óra alatt kell elérni a készenlétet, ezután Budapesten 3 órán belül vethetőek be. Az FKRMSZ részlegeinek ezek alapján reggel 8-ra kellett beérkezniük a Ferihegyi úti raktárbázisra, ahol regisztráltak, már a vizsga részeként ellenőrizték alapfelszereléseiket, okmányaikat, orvosi, állatorvosi ellenőrzésen estek át a két- és négylábú csapattagok. Eligazítást kaptak, megismerték a kialakult helyzetet, majd a megfelelő előkészítés és a menetparancs kiadása után „menetet hajtottak végre” (vagyis konvojban elindultak) a gyakorlat helyszínére, a Külső Váci útra, a volt Hunyadi Laktanyához.
 
A gyakorlati teendők megkezdése előtt Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának országos polgári védelmi főfelügyelője és Varga Ferenc tű. ezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, valamint Kocsik Pál tű. alezredes, fővárosi polgári védelmi főfelügyelő tartott rövid tájékoztatót. Az országos főfelügyelő elmondta, a katasztrófavédelmi hozzájárulásból befolyó pénzből az OKF a jövőben évi körülbelül 100 millió forinttal támogatja az önkéntes mentőszervezeteket, ennek érdekében pályázatot kell benyújtaniuk. Ezt megtehetik az önkéntes tűzoltó egyesületek is, hangsúlyozta Tóth Ferenc, amennyiben részt vettek megyei minősítő gyakorlaton és a követelményeknek megfeleltek. Varga Ferenc emlékeztetett arra, hogy az önkéntes közreműködők munkájára szükség van, hiszen bármikor előfordulhat olyan helyzet, amikor a hivatásos erők már nem elegendőek. Az FKRMSZ-ről az igazgató elmondta, az a hazai mentőszervezetek úttörője és zászlóshajója, 1998-as megalakulása óta a csapat számos hazai, nemzetközi katasztrófa helyszínén nyújtott segítséget, 2005-ben megszerezte az ENSZ INSARAG nehéz kategóriájú városi kutató-mentő minősítést. Kocsik Pál arról beszélt a meghívott vendégek, az ország minden részéről érkezett megyei polgári védelmi főfelügyelők előtt, hogy a 89 fős mentőszervezetnek 12 fős irányító törzse van, ezen kívül rendelkezik kutató, mentő, logisztikai, egészségügyi egységgel, valamint a műszaki mentést biztosító technikai részleggel.
 
Az ismertetők után kezdetét vette a gyakorlat, amelynek feltételezése szerint Budapestet 6,9-es erősségű földrengés rázta meg, amely igen súlyos károkat okozott Újpesten, azon belül is a Külső Váci út környékét érintette leginkább. A magasabb épületek erősen megrongálódtak, a közműhálózat megsérült, tűz keletkezett, sok ember szenvedett különböző (testi és lelki) sérüléseket, sokan a romok alatt rekedtek, a halottak száma ismeretlen. A közlekedés megbénult, a helyi mentőerők is bajba kerültek, a kárterületet nem tudták megközelíteni. Mindezek alapján katasztrófakutyás keresésre, műszaki kutató-mentő, valamint egészségügyi segítségre van szükség. A feltételezésnek megfelelően a „munkát” az újpesti tűzoltók kezdték meg, akiket egy olyan négyszintes téglaépülethez riasztottak, amely a földrengés során leomlott, szerkezete romossá vált, és az első emeleten tűz keletkezett. Az oltást követően átadták a területet az FKRMSZ-nek, amelynek részlegei önállóan és összehangoltan is végezték az egyes mentési, kutatási, kutyás keresési tevékenységeket. A gyakorlat szakértői, ellenőrei egyebek mellett azt figyelték, milyen a veszélyhelyzeti koordináció és tervezés, hogyan zajlanak a felderítési, az egyes kutatási, illetve mentési műveletek, biztosított-e a csapattagok orvosi ellátása, megoldott-e a sérültek osztályozása (triage), valamint milyen a pszichológiai támogatás, segítségnyújtás. Figyelmük tulajdonképpen kiterjedt mindarra, amit a nemzeti minősítő rendszer előír (http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=polgarivedelem_minositesek). A minősítő bizottság irányítója, Jackovics Péter tű. alezredes, a BM OKF Műveletirányítási Főosztályának helyettes vezetője egy adott pillanatban azt közölte Garaguly István csapatvezetővel, hogy utórengés rázta meg a térséget, azonnal intézkedjen az épületben tartózkodók evakuálásáról. Ez meg is történt, a létszámellenőrzésnél nem hiányzott senki. A gyakorlat részét képezte a kutatás-mentésnél használt egységes, nemzetközileg ismert jelzések használata, de az FKRMSZ erőinek arról is számot kellett adniuk, van-e hozzá felszerelésük, és képesek e meghatározott anyagok átvágására, áttörésére, bontására, illetve betonoszlopok különböző technikákkal, illetve kézi erővel történő mozgatására.
 
A gyakorlatot a mentőszervezet sikerrel zárta, az FKRMSZ megfelelt a nemzeti minősítésen. A következő hasonló gyakorlat április 15-én Gyomaendrődön lesz, ahol a Körös, valamint a Tisza Mentőcsoport minősítése történik meg.

Kapcsolódó képek:
A főváros mentőszervezete is minősíttette magát A főváros mentőszervezete is minősíttette magát A főváros mentőszervezete is minősíttette magát
További képek a galériában