Szervezetünk hírei


Katasztrófavédelmi díj 2014-ben is
2014. május 07. 12:09
Az idén újra lehet pályázni az iparbiztonság, a tűz- és a polgári védelem területén elért hazai eredmények méltó elismeréséért alapított Katasztrófavédelmi díjra. A Magyar Tudományos Akadémia, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Somos Alapítvány által közösen kiírt pályázatra szeptember 15-ig kell benyújtani a kiírásban megjelölt anyagokat.
A díj a nemzeti értékeket képező természeti és épített környezet megóvásában aktívan tevékenykedő és kiemelkedő eredményt elérő természetes és jogi személyek munkáját kívánja elismerni és támogatni. Az elismerés két kategóriában adható: az egyikben a termőföld, az ivóvíz, a levegő, valamint a kritikus infrastruktúra, vagyis a hazai környezetbiztonság és iparbiztonság létfontosságú nemzeti értékeinek a megóvását szolgáló, kimagasló eredményt elérő természetes személy pályázhat, míg a második kategóriában  ugyanezen területek valamelyikén kimagasló gyakorlati eredményt felmutató, Magyarországon bejegyzett jogi személy nevezhet. A díj elnyerésének feltétele egy írásbeli pályamű elkészítése és annak szóbeli ismertetése.
 
Természetes személyek egy legfeljebb negyvenezer karakteres, vagyis maximum húszoldalas írásos művel pályázhatnak, amelyben bemutatják saját eredményüket. A pályázatnak része a szóbeli előadáshoz készített PowerPoint-os bemutató is. A pályaművet két példányban kell benyújtani nyomtatott formában és CD-n is.
 
A jogi személyek esetében a díj adományozásához kezdeményezés szükséges, a Magyar Tudományos Akadémia tudományos osztályai, az állami intézmények, a felsőoktatási intézmények, tudományos és szakmai szervezetek, valamint gazdálkodó és civil szervezetek tehetnek javaslatot. Az ajánlásnak tartalmaznia kell a gyakorlati eredmény leírását, szintén legfeljebb negyvenezer karakter (húsz oldal) hosszban. A dolgozatot ebben a kategóriában is be kell adni nyomtatott és elektronikus verzióban egyaránt.
 
Mindkét kategória pályaműveit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézetéhez kell eljuttatni szeptember 15-ig.
 
A pályaművek prezentációját október 1-jén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti campusában szervezett tudományos konferencián három szekcióban kell előadni. A független szakértők által előzetesen értékelt pályázatokat a konferencia zsűrije bírálja el, az elismerések odaítéléséről végül a Katasztrófavédelmi díj kuratóriuma dönt.
 
A díj ünnepélyes átadására a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében kerül sor november első hetében. A díjazottak az MTA által kiállított oklevelet és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által elkészített bronz plakettet vehetnek át. Az első kategóriában induló magánszemélyeket ezen kívül a Somos Alapítvány saját forrásából pénzdíjban részesíti, a kapott összeg oktatási intézményben folytatott tanulmányokra, kutatásra vagy külföldi tanulmányút költségeinek fedezésére fordítható.
 
 
Letölthető dokumentum(ok):