Szervezetünk hírei


A helyzet javult, de még mindig sok a szabálytalanság
2016. november 29. 08:14
A helyzet javult, de még mindig sok a szabálytalanság Szeptember-októberben a katasztrófavédelmi kirendeltségek egy témavizsgálat keretében a középmagas és magas lakóépületekben ellenőrizték a tűzvédelmi használati szabályok betartását. Összesen 1355 ellenőrzést tartottak a lakóépületek területén, összesen 2043 lépcsőházban. Mindezek során összesen 3185 hiányosságot tapasztaltak.
Az ellenőrzések során a hatósági ügyintézők a többi között vizsgálták, hogy adottak-e a tűzoltói beavatkozás feltételei, van-e, és ha igen, megfelelően karbantartott-e az épületben a beépített tűzvédelmi berendezés, rendelkezésre állnak-e a tűzvédelmi iratok, illetve betartják-e az épületekben a használati szabályokat. Összességében azt tapasztalták, hogy a középmagas, magas lakóépületek tűzvédelmi helyzete kis mértékben javult, a közösségek egyre több figyelmet fordítanak erre a kérdésre. A kedvező tendencia okát a szakemberek a hatósági ellenőrzésekben és a lakóközösségek, fenntartók és közös képviselők tájékoztatásában látják.
 
A beavatkozási feltételek vizsgálatakor az ellenőrök azt tapasztalták, hogy az épületek döntő többségét szilárd burkolatú úton meg lehetett közelíteni. Akadt olyan épület, ahol a tűzoltó gépjárművek számára kijelölt felvonulási területet nem hagyták szabadon, akadt, ahol fák akadályozták e területek használatát. Egyre több helyen telepítettek már eltávolítható pollereket, vagyis behajtásszabályozó oszlopokat, amelyeket csak a tűzoltóság és az önkormányzat által birtokolt kulcsokkal lehet nyitni, felszedni.
 
A közterületi tűzcsapokhoz néhány kivételtől eltekintve hozzá lehetett férni. Rosszabb volt a helyzet viszont a fali tűzcsap-, illetve a szárazfelszálló hálózatok esetében. A vizsgálatok 191 épületnél azt tárták fel, hogy a fali tűzcsaphálózat, szárazfelszálló hálózat felülvizsgálatát nem végezték el, 324 lépcsőházban nem is volt száraz felszálló hálózat. Az ellenőrzések során kiderült, hogy a szárazfelszálló rendszer betáplálási helye vagy szerelvényszekrénye 37 helyen nem hozzáférhető, 45 esetben vagyonvédelmi rács zárta el, számos helyen pedig a hálózat megfelelő jelölése hiányzott.
 
A vizsgált épületek legnagyobb részében természetes hő- és füstelvezetés volt, a kontroll 16 esetben azt tárta fel, hogy a hő- és füstmentességet biztosító berendezés működésképtelen, 218 esetben az ellenőrzés, karbantartás nem volt megfelelő, mivel az időszakos vizsgálat, vagy annak dokumentálása hiányzott. Mindezek mellett négy lépcsőházban a kézi működtető berendezést nem lehetett megközelíteni. A zárt kialakítású folyosók hő- és füstelvezetését jellemzően szintenként, a folyosó végében lévő, kézi nyitású ablakkal, vagy ajtóval oldották meg. Ezeket 21 helyen azért nem lehetett megközelíteni, mert vagyonvédelmi rács zárta el az utat.
 
Az áramtalanítás lehetősége valamennyi vizsgált épületben és annak lépcsőházában biztosított volt, viszont 34 esetben nem lehetett megközelíteni a főkapcsolót, 66 esetben nem is jelölték ezeket. A tűzvédelmi főkapcsolókat külön helyiségben, vagy kapcsolószekrényben helyezték el, 19 helyen azonban az elektromos kapcsolóhelyiségben használati tárgyakat tároltak.
 
A társasházakban mindig központi kérdés, hogy milyen állapotban vannak és mennyire járhatóak a kiürítési útvonalak. Az ellenőrzések során kiderült, hogy az esetek bizonyos hányadában ezeket az útvonalakat éghető anyagú, jellemzően linóleumburkolat borítja. A szakemberek 85 esetben azt tapasztalták, hogy éghető anyagot tárolnak ott, 61 esetben pedig leszűkítették a kiürítési útvonalat. Az ellenőrzött épületek csaknem mindegyikében biztosították a tetőre való kijutást és a szomszédos lépcsőházak közötti átjárást. Ötvenöt helyen lezárták a tetőre vezető ajtót, a kulcs azonban nem volt benne a kulcsdobozban, tíz épületben ugyanezen oknál fogva nem lehetett átjutni a szomszédos lépcsőházba. Biztonsági felvonó egyik vizsgált lakóépületben sem volt. Szintén nem volt a vizsgált épületek túlnyomó többségében beépített tűzjelző, illetve oltóberendezés. Ahol mégis, ott előfordult, hogy az ellenőrzés, karbantartás megfelelőségét nem tudták igazolni, volt, ahol a tűzjelző központ állandó felügyeletét nem biztosították. A vizsgálat kiterjedt a biztonsági jelekre, a biztonsági világításra és az irányfényekre is. Az ellenőrök 62 esetben azzal találkoztak, hogy az elhelyezett jelölések hiányosak, 15 esetben a berendezések nem működtek, 3 esetben pedig nem megfelelő irányt mutattak.
 
A tűzvédelmi iratok kontrolljánál a szakemberek a tűzvédelmi használati szabályok kidolgozásának szakszerűségét, naprakészségét ellenőrizték, de azt is vizsgálták, hogy azokat megismertették-e a lakókkal. Mindezek mellett górcső alá vették az elektromos és villámvédelmi berendezések felülvizsgálatát, és azt, hogy az azok során tapasztalt hibákat kijavították-e.
 
A hatósági ellenőrök a használati szabályok vizsgálatakor 280 esetben azt állapították meg, hogy a közös tereket nem a rendeltetésük szerint használták a lakók. Például a szemétledobó-helyiséget, a villanyóraszekrényt, illetve a liftgépházat tárolásra használták, az egyik épületben egy tároló helyiségben laktak is, három épület pincéjében pedig probánbutángáz-palackot tároltak.
 
A tapasztalt hiányosságok megszüntetése érdekében a kirendeltségek minden esetben megtették a szükséges intézkedést. A végrehajtott 1355 ellenőrzés kapcsán 110 esetben szabtak ki tűzvédelmi bírságot (leggyakrabban a menekülési útvonalon történő tárolás, illetve a menekülési útvonal leszűkítése miatt), 781 esetben hatósági felhívással éltek és kiadtak 38 kötelezést is. A szabálytalanságok megszüntetését folyamatosan figyelemmel kísérik, szükség esetén utóellenőrzést tartanak, valamint további intézkedést kezdeményeznek.
 
 
Fotó: Illusztráció - Jóri András - BM OKF

Kapcsolódó képek:
A helyzet javult, de még mindig sok a szabálytalanság