Szervezetünk hírei


Cél a társasházak nagyobb tűzbiztonsága
2017. november 20. 11:49
Cél a társasházak nagyobb tűzbiztonsága A Társasházi Háztartás szaklap és a Társasházak és Társasházkezelők Országos egyesülete november közepén nyolcadik alkalommal szervezte meg a közös képviselők napját és a társasházi expót. A Budapesten, a Lurdy Ház konferenciaközpontjában rendezett szakmai fórumra csaknem ezren látogattak el. A nyílt napon közös képviselők, számvizsgálók, lakásszövetkezeti vezetők és azok a tulajdonosok is díjmentesen vehettek részt, akik rendszeresen segítik a képviselők munkáját.
A rendezvényen a társasházak és társasházkezelők lapja főszerkesztője, Meichl Mátyás meghívására részt vett a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzmegelőzési főosztályának vezetője, Érces Ferenc tű. ezredes és munkatársa, dr. Firnigel Edit tű. százados. Az expón közös standon jelent meg a BM OKF tűzvédelmi és kéményseprőipari-szabályozási főosztálya és a Gazdasági Ellátó Központ kéményseprőipari szervezete.
 
Meichl Mátyás főszerkesztő nyitóbeszédét követően Érces Ferenc tartott előadást, amelyben a szeptember közepén megtartott „Társasházak napja” konzultációs napok tapasztalatairól adott tájékoztatást. A három nap alatt számos kérdést kaptak a tűzoltók, ezek közül a legnagyobb érdeklődésre számot tartókat és az azokra adott válaszokat ismertette a főosztályvezető. Szó esett a tűzvédelmi házirendről, a közlekedők rácsos lezárásáról, a szellőzőrendszer tisztításáról, a szárazfelszálló-vezetékek megszüntetéséről, a szemétledobó-helyiségek raktárként történő hasznosításával, illetve a közös tereken történő tárolással kapcsolatos szabályokról, valamint a nyílászárócserékről.
 
Ezt követően Firnigel Edit tartott részletes előadást a kéményseprőipari tevékenység ellátásának és hatósági felügyeletének szabályairól. Ismertette a tavaly július elsejétől módosult jogszabályi rendelkezéseket, az ütemezett sormunka ciklusidejét és menetét, továbbá bemutatta, hogy országosan kik és mely ingatlanokban végezhetnek kéményseprőipari feladatokat. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján kitért a közös képviselőknek és az ingatlantulajdonosoknak a kéménysepréssel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire. Mindemellett arról is beszélt, hogy ha a kéményseprő tevékenységével kapcsolatban merül fel kifogás, akkor a megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz lehet panasszal fordulni, ha pedig az ügyfél nem ért egyet a kéményseprő által megállapított szabálytalansággal, a katasztrófavédelmi kirendeltséget kell felkeresni.
 
Az előadások után a kérdezők több hullámban érkeztek a katasztrófavédelem standjához, hogy a tűzvédelemmel és kéménysepréssel kapcsolatos kérdéseikre, problémáikra kapjanak választ, illetve megoldási javaslatot. Mint az várható volt, a tűzvédelmet érintően a lakóépületek közlekedőinek rácsos lezárásáról, az ott tárolt eszközökről, a tárolókra vonatkozó ellenőrzési szempontokról, valamint az éghető anyagok szabályos tárolásáról kérdeztek a fórum résztvevői. A kéményseprőipart érintően a szén-monoxid-mérgezések megelőzésének, a gyűjtőkémények bélelésének, és az egyes albetétekben szükséges készülékcsere kapcsán kialakuló problémás helyezetek kezelésének témaköre szolgáltatta a legtöbb kérdést. Érdeklődés mutatkozott a kéményseprői ellátás tapasztalatai iránt is, de olyan is volt, aki ezen a fórumon szerzett tudomást arról, hogy a társasházi kémények sormunka keretében történő ellenőrzése és műszaki felülvizsgálata ingyenes.
 
 
Fotó: Kissné Papp Tímea - BM OKF GEK

Kapcsolódó képek:
Cél a társasházak nagyobb tűzbiztonsága Cél a társasházak nagyobb tűzbiztonsága Cél a társasházak nagyobb tűzbiztonsága
További képek a galériában