Szervezetünk hírei


HÍRLEVÉL 26. HÉT
2011. július 05. 07:15
A katasztrófavédelem legfontosabb eseményei az elmúlt héten
Véget ért a magyar EU Elnökség
2011 június 30-val a magyar uniós soros elnökség lezárult. A hivatalos kormányzati záróeseményre július 6-án Gödöllőn kerül sor a teljes magyar elnökségi stáb, mintegy 850 fő részvételével. A rendezvényen a BM OKF részéről a PROCIV elnökségi stáb tagjai vesznek részt.
Véget ért a MAL állami felügyelete
Június végével megszűnt a MAL Zrt. állami felügyelete, a céget a továbbiakban a tulajdonosok irányítják. Erről a Miniszterelnökség június 27-én megtartott sajtótájékoztatóján a kormánybiztos számolt be. Dr. Bakondi György tű. altábornagy a tavaly október 4-én történtekről és az azt követő munkálatokról és a kárenyhítésről beszélt. Elmondta, hogy már csak a vállalkozói károk kifizetése várat magára, ehhez ugyanis az Unió jóváhagyása szükséges. Az állam eddig összesen mintegy 30 milliárd forintot költött a károk enyhítésére.
A szlovák miniszter elismerését fejezte ki Devecseren
A vörösiszap-katasztrófa helyszínére látogatott június 27-én a szlovák védelmi miniszter, Lubomir Galko. A tavalyi tragédia helyszínének bejárása előtt az Újjáépítési Kormányzati Koordinációs Központ parancsnoka tájékoztatta a helyreállítás-újjáépítés helyzetéről és az elmúlt hónapokban elvégzett feladatokról. A védelmi miniszter kijelentette: a bejárás során szerzett tapasztalatok és a kapott információk alapján úgy látja, Magyarország jobban megoldotta a katasztrófák kezelését, mint Szlovákia tette volna hasonló helyzetben.
A kormánytisztviselőket ünnepelték a BM-ben
A Belügyminisztérium a Kormánytisztviselő Nap alkalmából június 30-án megtartott ünnepségén Felkai László közigazgatási államtitkár köszönte meg valamennyi érintett „egész éves odaadó, kitartó munkáját", és adott át elismeréseket. Az államtitkár elmondta, őszinte tisztelettel tekint a kormánytisztviselők munkájára. Hiszen nekik köszönhető többek között  a tavaly októberi vörösiszap-katasztrófa után Devecser és Kolontár újjáépítésének segítése, valamint a magyar EU Elnökség sikeres levezénylése, amelyek embert próbáló feladatok voltak. A kitüntetettek között volt Haás Gábor Márton, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Ellenőrzési Szolgálata osztályvezetője, aki Zsolnay készlet emléktárgyat vehetett át. 
Hang és kép hívja fel a figyelmet a katasztrófariasztásra
Az MTV Alap egy figyelemfelhívó spotot készített annak érdekében, hogy a soron következő, akár éles helyzetben kiadott katasztrófariasztás a lakosság lehető legszélesebb köréhez eljusson. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság május 18-án sikeres országos katasztrófariasztási gyakorlatot bonyolított le. A további hasonló próbariasztásokat, illetve az éles helyzetben kiadandó üzeneteket a figyelemfelhívó hanggal kísért rövid spot vezeti majd fel.
40 éves a Rendőrtiszti Főiskola
A Belügyminisztériumban ünnepelték az intézmény negyvenéves fennállását. Az eseményen részt vett Bakondi György főigazgató, aki elmondta, hogy a Rendőrtiszti Főiskola számos képzésnek adott helyet az elmúlt években, mégsem változtatott nevet, ami azt jelenti, hogy az elnevezése egyben megbecsültséget is jelent. A főiskola egyben tudományos műhely is, hiszen rengeteg publikáció, kutatási anyag született az intézmény falai között. Ha elindul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola méltó partnere lesz.
Jellem, bátorság, eltökéltség, szilárdság és érző szív
Július másodikán a Budai Várban a Rendőrtiszti Főiskola 103 végzőse, köztük 7 leendő katasztrófavédelmi tiszt tett esküt a miniszterelnök előtt. Az oktatási intézmény tizennyolcadik tisztavató ünnepségén a dísztribünön a katasztrófavédelem képviseletében az országos főigazgató, Dr. Bakondi György tű. altábornagy foglalt helyet.
Lezajlott a katasztrófavédelmi törvénycsomag általános vitája
Június 29-én a Parlamentben lezajlott a "katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat" általános vitája. A miniszteri expozét és a bizottsági előadók felszólalását valamint a frakciók vezérszónoki felszólalását figyelemmel követte az OKF vezetése, Dr. Bakondi György, dr. Hoffmann Imre és Dr. Tollár Tibor.
Június 30-án ülésezett a Honvédelmi és rendészeti bizottság, ahol a törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványokat tárgyalták meg. A bizottsági ülés munkájában az OKF részéről Dr. Tóth Ferenc polgári védelmi főfelügyelő vett részt.
Év végére elkészül a nemzeti kockázatelemzés
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság június 30-án az érintett hazai szervezetek részvételével nemzeti Katasztrófa Kockázat Értékelés Konferenciát rendezett, amelyen a katasztrófaveszélyek elhárításában érintett ágazatok, országos hatáskörrel rendelkező központi államigazgatási szervek és felsőoktatási intézmények képviselői is aktívan részt vettek. A rendezvény első lépése volt annak a folyamatnak, amely során a létrehozott szakmai munkacsoportok elvégzik a hazai katasztrófakockázatok azonosítását, elemzését és értékelését, mindez a megelőzés erősítését szolgálja. A havonta ülésező teamek jelentései alapján az első részjelentést szeptember 30-ig el kell készíteni, a végleges december 1-jére áll össze, az országjelentést pedig december 15-én tervezzük Brüsszelbe küldeni.
 
Tűzoltósági területen történt
 
Munkacsoportok alakultak a végrehajtási  rendeletek kidolgozására
A katasztrófavédelemről szóló törvény végrehajtási rendeleteinek és a hozzá kapcsolódó miniszteri rendeletek kidolgozása érdekében június 30-án a Tűzoltósági Főfelügyelőség 18 munkacsoportot alakított.
Módosul a tűzvizsgálati szabályozás, elkészült a tervezet
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvénycsomaghoz kapcsolódó jogszabályok közül elsőként a tűzvizsgálati szakterület készítette el a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló rendelet módosítási tervezetét.
A Tűzoltósági Főosztály felmérései
A Tűzoltósági Főosztály több felmérést is készített a héten. Az egyik a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokon, önkéntes tűzoltóságokon jelenleg szolgálatot teljesítő gépjárművezetőkre vonatkozott. A másik feltárás során a hivatásos önkormányzati tűzoltóságokon és az önkéntes tűzoltóságokon készenlétben tartott lúg- és saválló mellescsizmákat vette számba.
Tűzvédelmi ellenőrzések és vizsgáztatások
Két ipari létesítmény használatbavételi eljárásán vettek részt a BM OKF tűzvédelmi szakemberei Budapesten és Mosonmagyaróváron. A kiadott eltérési engedélyekben foglaltak teljesülését ellenőrizték. A héten 14 piacfelügyeleti ellenőrzést is lefolytattak, melyek közül 11 lezárult, azonban három esetben további vizsgálatok szükségesek.
Ülésezett a Tűzvédelmi Tanácsadó Testület
Ülésezett a Tűzvédelmi Tanácsadó Testület és véleményezte az OKF által készített tűzoltástaktikai és műszaki mentési szakutasításokat, valamint döntést hozott arról, hogy a katasztrófavédelmi törvény végrehajtási rendeleteiről a testület is kialakítja álláspontját.
A következő héten várható
Ezen a héten 7 piacfelügyeleti ellenőrzés várható, amelyek során a tűzoltókészülék-karbantartó műhelyeket és tűzoltótechnikai termékeket forgalmazó szervezetek telephelyeit tekintik meg a szakemberek. A héten négyen tesznek tűzvédelmi szakértő vizsgát.
A napokban két hivatásos és három önkéntes tűzoltóságon is ellenőrzik a leterheltséget, illetve a gyakorlatokat.
Július 5-én az OKF ügyeletes főigazgatói szolgálatot ellátók számára tartunk továbbképzést.
Fontosabb tűzoltási és műszaki mentési események, jelentősebb beavatkozások számokban:
A tűzoltók az elmúlt héten 331 tűzesethez vonultak, és 643 műszaki mentést végeztek el. Június 30-án az Országos Meteorológiai Szolgálat Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl,Dél-Alföld, Dél-Dunántúl térségére 2. fokozatú, narancs riasztást adott ki a szórványosan előforduló heves zivatarok miatt. A riasztásokat az esti órákban két ütemben 1. fokozatúra minősítette vissza az OMSZ. Az országon átvonuló vihar miatt a tűzoltóságok összesen 90 esetben avatkoztak be.  Július 1-jén délután a szolgálat az Észak-Alföld térségére adott ki 2. fokozatú (narancs) riasztást a várható nagy mennyiségű csapadék miatt. Az OMSZ ezt az esti órákban minősítette vissza. Az átvonuló vihar miatt a tűzoltóságok 125 esetben avatkoztak be.
Tűzvizsgálati eljárás megindítását 27 eset tette indokolttá. Az esetek többségében közveszély okozás miatt indult eljárás, de volt, hogy a tűzeset minősített fokozata, vagy haláleset tette indokolttá.
Gyakorlatok
A múlt héten az országban négy helyen is gyakorlatoztak szakembereink:
Június 27-én Zala megyében a katasztrófavédelmi igazgatóság szervezésében a megyei bevetés-irányítási terv gyakoroltatását végezték. Június 28-án a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében egy körösladányi cég telephelyén szimulálták az alapanyagraktár tűzesetét, amelyben hárman megsérültek és további dolgozókat is ki kellett menekíteni. A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság gyakorlatán pedig a tűzoltás-vezetői, illetve a készenléti állomány ismereteit és felkészültségét tesztelték. Egy bentlakásos szociális létesítményben keletkezett tüzet kellett eloltaniuk.
Nyergesújfaluban egy gazdasági társaságnál zajlott gyakorlat, amelynek során egy súlyos ipari balesetet szimuláltak. A feltételezés szerint veszélybe került lakosság és az anyagi javak mentését, valamint a társszervek együttműködését tesztelték.
A hét legjelentősebb tűzesete
Június 28-án délután Pusztamiske külterületére riasztották a tűzoltókat, ahol a fenyveserdő aljnövényzete égett közel tíz hektáron. A tüzet órák alatt sikerült megfékezni, személyi sérülés nem történt. A lángok nem fenyegettek lakott területet, illetve fő közlekedési útvonalat, így lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Az ügyben tűzvizsgálati eljárás indult.
A hét legjelentősebb műszaki mentése
Június 28-án a kora hajnali órákban Békéscsaba külterületén, a 44-es főúton egy személygépkocsi és egy kamion ütközött. A baleset következtében két ember a helyszínen életét vesztette, egy pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A műszaki mentés ideje alatt – közel hét óráig – teljes útzár volt érvényben.
Nemzetközi katasztrófa-segítségnyújtás
Július 1-jén hajnali 5 órakor a Magyar Barlangi Mentőszolgálat Romániából kapott riasztást, hogy a Bihar hegységben lévő Padis-barlangban egy magyar állampolgár megsérült és beszorult a barlang bejáratától 800 méterre, 200 méter mélységben. 9 órakor a Központi Rendeltetésű Mentő Szervezet a BM OKF koordinálásával a helyszínre indult. A sérültet délután 16óra 55-kor a barlangi mentők a felszínre hozták, és kórházba szállították.
 
A polgári védelem területén történt
 
Kínai szakemberek az OKF-en
Július 4-én az OKF-re látogatott a Kínai Népköztársaság Állami Munkabiztonsági Hivatalának delegációja. A nap folyamán a szakmai delegáció tagjai előadásokat hallgattak meg az EU elnökség tapasztalatairól, a nemzetközi kapcsolatokról és a hazai baleset megelőzésről. Ezt követően megtekintették az ügyeleti szolgálatokat, valamint a Veszélyhelyzeti Felderítő Csoport eszközparkját.
A polgári védelem területén várható
Az OECD Nukleáris Energia Ügynöksége (OECD NEA) 5-6 évente nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatot (INEX) szervez a tagállamok részére. Ezúttal piszkos bomba felrobbantása nyomán keletkezett károk kezelése és a szükséges helyreállítás előkészítése volt a feladat. A kétnapos hazai gyakorlat február 23-án és 24-én a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságon zajlott, amelyen a nukleáris veszélyhelyzet kezelésében érintett szervek vettek részt. A gyakorlat záróértekezletére a héten kerül sor, azon a Polgári Védelmi Főfelügyelőség szakemberei is képviseltetik magukat.
 
Az iparbiztonsági területen történt
 
Veszélyes ipari üzemek (SEVESO) ellenőrzése
Az Iparbiztonsági Főosztály két felső küszöbértékű üzem területén végzett hatósági ellenőrzést. A tapasztaltak nyomán kötelezte az üzemeltetőt arra, hogy a vasúti vagonos tárolásnál javítsa a vasúti átfejtés feltételeit a biztonság növelése érdekében.
Veszélyes áru szállítással kapcsolatos (ADR) ellenőrzések
Június 27 és július 1. között tizenhét igazgatóság huszonnyolc helyszínen hajtott végre veszélyes áru szállítással kapcsolatos közúti és telephelyi ellenőrzést. 446 járművet vizsgáltak meg, ezek közül 68 tartozott az ADR hatálya alá. Az ellenőrzött telephelyeken szabálytalanságot nem tártak fel kollégáink, azonban két közúti szállítás kapcsán hatósági eljárás megindítására került sor.
 
Egyéb területen történt
 
Továbbképzések a munkavédelmi tevékenységet ellátók részére
Június 27-én a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméten, a megye felügyelete alá tartozó tűzoltóságok munkavédelmi tevékenységet ellátó munkatársai részére szervezett továbbképzést, amelyen a BM OKF Munkabiztonsági Főfelügyelete is részt vett. A képzésen a munkavédelmi ellenőrzések tapasztalatairól, a munkavédelmi szervezet várható átalakításáról, a munkavédelmi feladatokat szabályozó BM rendelettervezetről, valamint az idei év tanulságos baleseteinek tapasztalatairól kaptak tájékoztatást a résztvevők.
Június 28-án Szombathelyen három megye (Győr-Moson-Sopron, Zala, Vas) munkavédelmi szakemberei, összesen 30-an részesültek továbbképzésben a fenti témákban. Itt azonban még az egyéni védőeszközök megfelelő kiválasztását elősegítő követelményeket is ismertették a résztvevőkkel.
A KKB Titkársága a héttől elkezdi tevékenységét
A Kormányzati Koordinációs Bizottság (KKB) titkársága hétfőtől a BM OKF állományán belül végzi tevékenységét.

Június 30-al lejár a kihirdetett és többször is meghosszabbított veszélyhelyzet
Július 1-től az Újjáépítési Központi Koordinációs Központ csökkentett létszámmal Újjáépítési Katasztrófavédelmi Törzsként (ÚKT) végzi munkáját. Koordinálja a devecseri lakópark műszaki átadását és a bontási munkálatokat, valamint a további támogatási és vállalkozói kárigényekkel kapcsolatos szerződéseket készíti elő.
A devecseri lakóparkban, valamint Somlóvásárhelyen épülő új otthonok kivitelezése befejeződött. A devecseri lakóparkban a műszaki átadás során feltárt hibák javításán dolgoztak, vagyis belső villanyszerelési munkálatok, a járdák, térkövek, útátereszek telepítése, építése és a vízvezeték-hálózat fertőtlenítése zajlott. Ezekkel elkészültek. ASomlóvásárhelyen épült háznál szintén a műszaki átadás során felmerült problémák kiküszöbölésén dolgoztak, ezeket a hálószobák melegburkolása és a beton száradása után tudják elvégezni.