KEHOP 1.6.0-15-2016-00024 - Projekt bemutatása


KEHOP-1.6.0

A projekt célja speciális és korszerű bevetési egységek kialakítása. A kritikusinfrastruktúra-védelmi bevetési egységek rendszerbe állásával megvalósulhat egy egységes, a vezetői döntéshozatalt támogató, komplex ellenőrzések lebonyolítását segítő, valamint a megelőző hatósági munkát, továbbá az események gyors és hatékony kezelését támogató rendszer.

A fejlesztés eredményeként a kritikus infrastruktúra védelme mennyiségi és minőségi változáson megy keresztül. A rendszerbe állítani tervezett eszközrendszerrel magasabb szintű reagálóképesség, a beavatkozási idő csökkenése érhető el a kritikus infrastruktúrákban bekövetkezett események kezelése során, így Magyarország teljes lakossága magasabb szintű katasztrófavédelmi ellátásban részesül.

A támogatás segítségével növelhető a katasztrófavédelmi intézményrendszer hatékonysága, a korszerű eszközökkel lehetővé válik a hatékonyabb intézkedés, a közvetlen információszerzés, illetve a szükséges intézkedések gyorsabb megtétele.

A projekt által elérni kívánt cél továbbá a természeti katasztrófák kockázatának csökkentése a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség növelésével, amely a katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztésére irányul. Cél továbbá a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése, a környezetre és a lakosságra veszélyes anyagok hatásának és mérséklése, az alkalmazkodó- és reagálóképesség javítása. A bevetési egység használatával mind a hatósági, mind a beavatkozó tevékenység során megnő a beavatkozó állomány által elvégzett munka rugalmassága, hatékonysága, aminek köszönhetően fokozottabban tudja biztosítani a hazai és nemzetközi létfontosságú rendszerek biztonságát.

A projekt a tizenkilenc megyei és az egy fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságon tervezett Kritikus Infrastruktúra Bevetési Egység kialakításával valósul meg.

A KEHOP-1.6.0-15-2016-00024 azonosítószámú projekt támogatási összege 410 millió forint.