Nemzetközi kapcsolatok - CTIF


Vissza

Nemzetközi Tűzoltó Szövetség (CTIF)

A Nemzetközi Tűzoltó Szövetség 1900-ban, a Világkiállítás alkalmával alakult Párizsban a tűzoltó szakma összefogása céljából. Magyarország is az alapító tagok között volt. A magyar küldöttséget Gróf Széchenyi Viktor, a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség akkori elnöke vezette.

A szervezet jogilag hivatalosan bejegyzett, az ENSZ-nél nyilvántartott, 2005-től nemzetközi egyesületi formában, Tűzoltóságok és Mentést Végző Szervezetek Nemzetközi Szövetsége néven működik. Elnevezésének rövidítése, a CTIF, a korábbi francia nevet őrzi: Comité Technique International de Prévention et d’Extinction du Feu. A CTIF állandó székhelye az alapszabály szerint Párizs, tényleges központja azonban Berlin.

A szervezet alapszabályban rögzített célja, hogy tagjai a tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás és mentés terén szerzett tapasztalataikat kicseréljék.

A CTIF-nek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai vannak. A CTIF rendes tagjai csak országok lehetnek, ezek nemzeti bizottságukkal képviseltetik magukat a szervezetben. A magánszemélyek, intézmények, gazdálkodó szervezetek, egyesületek pártoló tagok lehetnek, ők/ezek elsősorban anyagilag támogatják a CTIF-et. A tiszteletbeli tagságot a CTIF küldöttértekezlete szavazhatja meg azoknak, akik különleges érdemeket szereztek, többségük korábban a szervezet vezetésében töltöttek be valamilyen funkciót. A tiszteletbeli tagok között megtalálhatók a korábbi magyar alelnökök is.

  • Varga Károly ny. tű. vezérőrnagy 1983 – 1987
  • Dr. Héra Attila ny. tű. vezérőrnagy 1987 – 1991
  • Dr. Jókai Oszkár ny. tű. vezérőrnagy 1991 – 1999
  • Dr. Bleszity János tű. vezérőrnagy 1999 – 2007

A szervezetnek jelenleg 36 rendes és 50 pártoló tagja van. A CTIF a legfontosabb szakterületeivel kapcsolatos feladatok elvégzésére bizottságokat hoz létre. Ezek a bizottságok és munkacsoportok ajánlásokat fogalmaznak meg a tagországok számára, amelyek nagyon fontosak a tűz- és katasztrófavédelem világviszonylatban egységes kezelése érdekében.

A CTIF Magyar Nemzeti Bizottsága 2011 márciusában újjászerveződött. Hazánk arra törekszik, hogy a legtöbb bizottság és munkacsoport munkájában aktívan részt vegyen.

Kapcsolódó oldalak: