Tűzmegelőzés - Hatósági ügyek


Kormányrendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítása során beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyei

A BM OKF Tűzmegelőzési Főosztály a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés h) pont alapján eljár a kormányrendeletben meghatározott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósítása során.

A beépített tűzoltó berendezés létesítési engedély iránti kérelem és tervdokumentáció kötelező tartalmi elemei:
 • a Beépített tűzoltó berendezések tervezése, telepítése Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TVMI) (külön ablakban megnyíló hiperhivatkozás az alábbi linkre: http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/otsz/TvMI_oltberendezesek.pdf 4. fejezetében felsorolt elemek.
 • az oltóberendezésre vonatkozó tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványban, forgalmazási engedélyben, teljesítménynyilatkozatban maghatározott speciális követelmények
A beépített tűzoltó berendezések használatbavételi engedély iránti kérelem és a megvalósulási tervdokumentáció (ha eltértek az engedélyezett tervektől) kötelező tartalmi elemei:
  A Beépített tűzoltó berendezések tervezése, telepítése TVMI-ben (külön ablakban megnyíló hiperhivatkozás az alábbi linkre: http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/otsz/TvMI_oltberendezesek.pdf meghatározottak, továbbá:
 • Üzembehelyezői nyilatkozat és jegyzőkönyv,
 • Kivitelezői nyilatkozat, a kivitelező és az üzembehelyező mérnök jogosultságát a tűzvédelmi szakvizsga azonosítójának megadásával (kivitelezői nyilatkozatban, üzembe helyezői nyilatkozatban való feltüntetésével) igazolja.
 • Nyomáspróba jegyzőkönyvek.
 • Csőtisztítási, csőátmosatási bizonylat.
 • Beépítési nyilatkozat, mely tartalmazza a beépítésre került elemek mennyiségét.
 • Nyitott szórófejes, száraz, elővezérelt rendszerek kiépítése eseté indítójel mérési bizonylat, mely igazolja, hogy oltásvezérlő rendszer által kiadott jel megfelelő.
 • A megvalósult állapotot ábrázoló nyomvonaltervek és metszetrajzok.
 • A berendezés működési leírása
 • Az oltásvezérlő központ felügyeletét ellátó személyek kioktatásáról szóló jegyzőkönyv (ha van ilyen)
 • Az oltóberendezés kivitelezése munkáiban részt vett személyek jogosultságát igazoló iratok (szakvizsga bizonyítványok).
 • Az oltóberendezés beépített elemeinek forgalomba hozatali engedélyei, tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványai, teljesítménynyilatkozatai.
 • Az oltóberendezés tartalék áramellátó berendezéseként létesített diesel aggregátor esetében annak kezelési és karbantartási utasítása és üzembe helyezéséről szóló jegyzőkönyve.
 • Amennyiben vízforrásként tartály kerül kialakításra, úgy a kialakítás megfelelőségét igazoló kivitelezői nyilatkozat benyújtása szükséges.
 • Beépítési nyilatkozat és megfelelőség-igazolás a tűzgátló tömítésekről, a kábelezés tűzhatás elleni védelméről, a tűzálló kábelekről és tűzálló tartószerkezeteikről.
Benyújtandó dokumentumok:

Létesítési eljárás:
 • kérelem
 • általános tételű eljárási illeték (jelenleg: 3000 Ft) illetékbélyeg formájában
 • 2 példány tervdokumentáció
Használatbavételi eljárás:
 • Kérelem
 • általános tételű eljárási illeték (jelenleg: 3000 Ft) illetékbélyeg formájában
 • 2 példány megvalósulási tervdokumentáció (ha eltértek az engedélyezett tervektől)

Döntés a létesítési engedélyről: A hatóság megvizsgálja a benyújtott iratokat, és ha azok megfelelnek a vonatkozó követelményeknek, a létesítést engedélyezi.

Döntés a használatbavételi engedélyről: A hatóság a benyújtott dokumentumok és a helyszíni vizsgálat megfelelősége esetén a használatbavételt engedélyezi.

Ügyintézési határidő: 21 nap.

Jogorvoslat: a döntés közlésétől számított 30 napon belül bírósági felülvizsgálat kérhető a Fővárosi Törvényszéknek (1055 Budapest, Markó utca 27.) címzett, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz benyújtott, vagy ajánlott levélként postára adott, 3 példányban benyújtandó, 30.000 forint illetékbélyeggel ellátott keresetlevéllel

Vonatkozó jogszabályok:
 • A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ket.)
 • Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)
 • A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet
 • Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ)