Page 3 - Magazin - Szeptember
P. 3

1

    Versenyszellem                             A tartalomból


    Némi túlzással állítható: az élet folyamatos verseny, rögtön a legele-                   2017. szeptember
                                       Időszerű kérdések
    jétől kezdve, sőt, kicsit talán már előtte is... Állandó összehasonlí-
                                       Tombolt a szél, dőltek a fák
    tásban élünk: előbb az az érdekes, hogy kinek hosszabb a haja, kinek
                                       Vas megyében .....................................2
    hozott több csokit a Mikulás, kinek az apukája erősebb… Aztán jön,
                                       Vihar kontra tűzoltók:
    hogy kinek menőbb a szerelése, kinek jobb a telefonja, ki kerül be
                                       jól vizsgázott
    jobb iskolába, ki kap jobb állást, ki keres többet, kinek van jobb  a tömeges esetkezelés........................3
    kocsija, szebb partnere, és a sor vég nélkül folytatható lenne.
     Az ügyesebbek, erősebbek, okosabbak, na és persze a szerencsé-   Beavatkozások belülről
    sebbek ezt a versenyszellemet alkotó módon használják fel, sportba,  Használaton kívüli szálloda égett
    tudományba forgatják bele, és általuk születnek a rekordok, a kor-  Pilisszentkereszt-Dobogókőn...........4 KATASZTRÓFAVÉDELEM
    szakos felfedezések, vagyis a tiszteletreméltó, nagy dolgok. Nyilván
    nem minden versengés, megmérettetés oka és célja, hogy kiderül-
    jön, az adott dologban ki a legjobb, vagy új találmány lásson napvi-
    lágot: lehet önmagáért a szórakozásért, a közösen eltöltött időért, az
    együvé tartozás erősítéséért, netán az egyéni teljesítőképesség fel-
    méréséért, a saját határok feszegetésének céljával is rajthoz állni.
     Augusztus és szeptember folyamán a katasztrófavédelem berke-
    in belül számos alkalom adódott és adódik még e sorok megjelené-
    se után is, hogy a szervezet munkatársai, illetve az önkormányzati,
                                       Halálos felelőtlenség..........................6
    létesítményi vagy önkéntes tűzoltóságok tagjai összemérjék erejü-
    ket, szakmai tudásukat éppúgy, mint gólerejüket, tájékozódó képes-  A hónap beavatkozásai ...........8
    ségüket, vagy horgász-szerencséjüket.
     „Focinemzet” lévén az idén sem maradhatott el a Tűzkakas,
    hagyományosan Pakson léptek pályára a tűzoltók. Orosházán az
    derült ki, hogy ki a legerősebb legény, sőt, leány a gáton: a váloga-
    tott erőpróbáknak több mint százhatvanan vágtak neki, a mezőny-
    ben a hazai versenyzőkön kívül külföldi indulókat is szép számban
    lehetett találni. A magazin hasábjain megszólal a hölgyek között az
    elsőséget elhódító Pál Katalin, és interjú olvasható az immár tizen-
    egyedszer megrendezett szakmai vetélkedő győztes szolnoki csapa-
    tának egyik tagjával is. A kollégáknak alkalmuk volt próbára tenni
    magukat terepkerékpáron, kideríthették, hogy ki a legjobb tájfutás-  Portré
    ban, vagy célba lövésben – utóbbit Szekszárdon, ahol Tell Vilmos   Háromgenerációnyi tűzoltó
    kései utódai íjjal lőttek vadon élő állatok élethű makettjeire. És ezzel a családban, és ki tudja
                                       hol a vége… ......................................11
    nincs vége a sornak, hiszen Délegyházán összehangolt támadást
                                       Magyarország legerősebb
    indítottak a helyi horgásztó állománya ellen, de bár kifogtak több
                                       tűzoltónője.........................................15
    mint fél tonna halat, a hagyományoknak megfelelően vissza is
    engedték az uszonyosokat. Kecskeméten ismét a testi erő állította   Magazin
    sorrendbe az immár harmadik pump and run nevezőit, hiszen a ver-   „Sugár kész! Vizet!” .........................16
    senyzőknek előbb a lehető legnagyobb ismétlésszámmal kellett fek-   Százharminc éves a szanyi önkéntes
    venyomniuk, és utána teljes védőfelszerelésben fel kellett futniuk  tűzoltó egyesület..............................21
    egy intenzíven emelkedő dombra. És még mindig nincs vége a kihí-
    vásoknak: nemcsak terepmaratonon bizonyíthatnak Debrecen mel-
    lett, hanem hagyományosan szeptemberben várja a tűzoltókat az         Címlapunkon:
    országos lépcsőfutóverseny Budapesten, az orvosi egyetem épületé-     Egy korábban szállodaként
    ben.                                   használt épület tetőszerkezete
     A védőfelszerelésben, légzőkészülékkel végrehajtandó erőpróba     gyulladt ki Pilisszentkereszt-
    különleges jelentőségű a versenyek sorában: annak bizonyítéka,          Dobogókőn
    hogy a tűzoltók készek bármikor erejük megfeszítésével, akár gya-     Fotó: Winter László tű. zászlós
                                           - FKI Videócsoport
    log is el- vagy felmenni azért, aki bajban van…

                             A szerkesztőség    www.katasztrofavedelem.hu
   1   2   3   4   5   6   7   8