Page 4 - magazin-december
P. 4

2  Disaster medic a gyakorlatban

    BEAVATKOZÁSOK BELÜLRŐL        ovember 14-én délután öt óra
      Nelőtt pár perccel érkezett a
      bejelentés egy pécsi, Király utcai
      társasházból, hogy robbanás tör-
      tént a mellettük lévő lakásban. A
      pécsi hivatásos tűzoltók három
      fecskendővel, két különleges szer-
      rel, valamint a Baranya megyei
      katasztrófavédelmi műveleti szol-
      gálattal vonultak az esethez.
       A helyszínen, az érintett lakás
      előtti folyosón egy sérültet találtak,
      akit a rendőrök húztak ki nem sok-
      kal korábban az égő lakásból,                               Fotók: Pécs HTP
      ekkor még az egész helyiség lángok-
      ban állt.                      sikerült eloltaniuk a tűzoltóknak. A robbanás
       Mivel a mentőszolgálat munkatársai nem      következtében a lakás szerkezetileg jelentősen
      tudták biztonságosan megközelíteni a kárhely-    meggyengült, a tetőszerkezet elmozdult, az alsó
      színt, a tűzoltók biztosítása mellett elsőként a   lakásokat aládúcolták, az egyik fal veszélyesen
      Disaster Medic II. szakképesítéssel rendelkező    megdőlt, ezt hosszadalmas munkával tudták
      Gergely Zoltán tűzoltó őrmester vizsgálta meg a   csak elbontani. Az oltás következtében az alsó
      sérültet, és végezte el rajta a szükséges egész-   lakás is lakhatatlanná vált, a közműveket is ki
      ségügyi beavatkozásokat. Mint mondta, az idős    kellett zárni, ezért az épületben élő nyolc felnőtt
      férfi nem reagált a szólításra, életjeleket viszont és két gyermek ideiglenesen rokonokhoz, isme-
      mutatott, légútja tiszta volt, viszont a háta,    rősökhöz költözött. A robbanás körülményeit
      mindkét karja és lába is csúnyán megégett. A    szakértők bevonásával vizsgálják.
      robbanáskor keletkező nyomás miatt sérülhet-      Egy nap különbséggel egy másik esetben is
      nek a belső szervek, ezért különösen kellett     hasznát vették a Disaster Medic képzésnek, ami-
      figyelni a sérült mozgatására. A férfit megfelelő  kor egy utólagos tűzeseti szemlére vonultak a
      légútbiztosítás mellett stabil állapotba hozták,   pécsi hivatásos tűzoltók. Útközben egy földön
      majd két, úgynevezett nazo-tubust helyeztek az    fekvő, eszméletlen férfit találtak a pécsi Pákolitz
      orrüregeibe. Ezután board hordágyra tették az    István utcában: két járókelő arról számolt be,
      idős férfit, majd átadták a mentősöknek, akiket   hogy a férfi pont előttük esett össze. Az egész-
      egyúttal tájékoztattak is a sérült állapotáról. Az  ségügyi szaktanfolyamot végzett Illés József
      őrmester korábban hat éven át az Országos      tűzoltó törzszászlós azonnal a férfi segítségére
      Mentőszolgálatnál dolgozott, így bőven volt     sietett, megvizsgálta, és megállapította, hogy
      tapasztalata a sérültek ellátásában, ám szeptem-   bár pulzusa és légzése van, nem reagál sem az
      berben a Disaster Medic II. képzés keretein belül  érintésre, sem a rázásra. A tűzoltó stabil oldal-
      azt a jogosultságot is megszerezte, ami a kár-    fektetés segítségével biztosította a szabad lég-
      helyszíni elsősegélynyújtáshoz szükséges.      utakat, majd betakarták a férfit, nehogy kihűl-
       Mindeközben a lakásban már nagyban zajlott    jön, és vele maradtak, amíg a mentők meg nem
      a tűzoltás, egy egész szoba égett, fennállt az    érkeztek.
      omlás veszélye, ami jelentősen nehezítette a
      munkát. A lángokat végül három vízsugárral             Fábián Lilla tű. főtörzsőrmester
   1   2   3   4   5   6   7   8   9