Page 4 - magazin-augusztus
P. 4

Időszerű kérdések


      Angyal Eszter tűzoltó főhadnagy

      ÖNKÉNTES ÉS HIVATÁSOS TŰZOLTÓ


      EGY SZEMÉLYBEN         Duhonyi László egészen harminckilenc éves

         koráig várt régi nagy álma beteljesülésére,
         vagyis hogy „felülhessen a nagy piros autóra és
         segíthesse embertársait”. Noha mindig tisztelet-

         tel gondolt a tűzoltói hivatásra és egészen gyer-
         mekkorától vágyott ebbe a különleges világba,
         az áttörés csupán 2015-ben történt meg.


      A Nógrád megyei Héhalom ugyanis ekkor ren-
      dezte meg először a Böllér Bajnokok Ligáját,
      amelyre a rendezők meghívták a Karancs
      Speciális Mentőszolgálat, Polgárőr és Önkéntes
      Tűzoltó Egyesületet is. László azonnal jó kap-
      csolatot alakított ki az önkéntes tűzoltókkal, és
      ennek köszönhetően közelebb került a régi nagy
      álom beteljesüléséhez. A rendezvényen ugyanis
      elhatározta, ő is önkéntes tűzoltó lesz.
       Héhalom Község Önkormányzata 2015-ben
      maga is megfogalmazta annak gondolatát, hogy
      a településen önkéntes tűzoltó egyesületet hoz
      létre, és ezt az elképzelést a Karancs Speciális
      Mentőszolgálat (KSM) is támogatta. Az előzetes
      elgondolás szerint a ma már Héhalmi Önkéntes
      Tűzoltó Egyesület nevet viselő szervezet a men-
      tőszolgálat egyik szakosztályaként jött volna
      létre, ám a település végül önálló egyesület
      megalakításáról döntött.
       László az egyesület alapításától kezdve osz-
      lopos tagja a csapatnak és a lehető legrövidebb
      idő alatt megszerzett minden szükséges kép-
      zettséget – a negyvenórás önkéntes tűzoltói
      alaptanfolyami végzettséget, a pályaalkalmassá-

   2                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9