Page 4 - magazin-július-augusztus
P. 4

Időszerű kérdések


      Dudás Szilvia tűzoltó főhadnagy


      ÖSSZEFOGOTT AZ ORSZÁG


      – VIHARKÁROK SZABOLCSBAN         Június végén pusztító vihar érte el Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét.
         Heves esővel, viharos erejű széllel és jéggel érkezett az ítéletidő, amely
         mindent letarolt, ami az útjába került.      A baj órájában nyolcvan településről érkeztek    munkát adtak az egész országnak. A legsúlyo-
      folyamatosan a segélyhívások, pár óra leforgása   sabb helyzet a Kisvárda–Nyírmada–Mátészalka
      alatt több mint ezer olyan bejelentés volt, amely-  tengely vonalában alakult ki. Utakra, házakra,
      ben a tűzoltók segítségét kérték a károk felszá-   villanyvezetékekre borultak a gyökerestől kifor-
      molásához. A vihar amilyen gyorsan és hirtelen    dult fák, kidőlt oszlopok, a szél több ezer tetőt
      érkezett, ugyanúgy távozott is, járhatatlanná    tépázott meg. Tizenöt település az ivóvíz-, hét a
      téve öt útszakaszt és két vasútvonalat, közmű-    szennyvízszolgáltatásból esett ki. A legnagyobb
      szolgáltatási zavarokat és egyéb károkat hagyva   problémát mégis az áramszolgáltatás kiesése
      maga mögött, amelyek több napra elegendő       okozta: csúcsidőszakban ötvenötezer fogyasztá-
                                si helyen szünetelt a szolgáltatás.
                                  Fehérgyarmaton, Kisvárdán és Mátészalkán
                                megalakult a helyi operatív törzs és munkába
                                állt a megyei operatív törzs is, a tömeges jelzé-
                                sek kezelésére pedig három emberrel megerősí-
                                tették a megyei műveletirányítási ügyeletet,
                                hogy a segélyhívásokat a prioritásnak, illetve a
                                szakmai protokollnak megfelelően kezeljék.
                                Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hivatásos és
                                önkormányzati tűzoltói 24/24 órás szolgálati
                                rendre álltak át a károk gyors és szakszerű fel-
   2                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9