Page 4 - magazin-szeptember
P. 4

Időszerű kérdések


      Csámpai Attila tűzoltó százados


      TESSZÜK A DOLGUNKAT...
        régi, hagyományos erények egyike
      Aa bátorság, amelynek fogalmi tar-
      talmát már több filozófus is vizsgálta.
      Természetesen minden században más-
      képp értékelték, az adott kornak meg-
      felelően neveztek valakit bátornak. A
      bátorságot és a vakmerőséget gyakran
      csak egy vékony mezsgye választja el
      egymástól. Hiszen aki bátor, az gyak-
      ran vakmerő is, aki pedig vakmerő, az
      biztos, hogy bátor (nem hiába hívják a
      vakmerőséget túlzott bátorságnak is).
      Egy tény: a tűzoltók bátrak és gyakran
      tanúbizonyságot is tesznek erről.
       Nincs ez másképpen Pest megyében
      sem, hiszen az itt dolgozó több száz
      tűzoltó évente ezerszám hajt végre különböző
      feladatokat, vesz részt veszélyesebbnél veszélye-
      sebb káreseményeknél. Ha minderről kérdezik
      őket, szerényen csak ennyit válaszolnak:
      „Tesszük a dolgunkat.” Ezzel együtt néha meg
      kell állni, fejet kell hajtani a cselekedeteik előtt.
      Ez történt augusztus 16-án is, amikor Pintér
      Sándor, Magyarország belügyminisztere, állami
      ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából kiemelke-
      dő helytállása, bátor magatartása elismeréséül


   2                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9