Page 5 - magazin-szeptember
P. 5

Bátorságért   Érdemjelet   adományozott
     Bratkovics József Attila c. tűzoltó főtörzsőrmes-
     ternek, az aszódi katasztrófavédelmi őrs gépjár-
     művezetőjének és Ladányi Károly c. tűzoltó
     főtörzsőrmesternek, a gödöllői hivatásos tűzol-
     tó-parancsnokság beosztott tűzoltójának. A két
     főtörzsőrmester ez év tavaszán hajtott végre
     bátor cselekedetet. De mi is történt április kilen-
     cedikén Pest megyében, egészen pontosan
     Hévízgyörkön?
      Azon a napon éjfél előtt pár perccel érkezett a
     bejelentés a Pest Megyei Katasztrófavédelmi                    Fotók: Pest MKI, Gödöllő HTP
     Igazgatóság műveletirányítására Hévízgyörkről,
     a Gyümölcsös utcából, hogy kigyulladt egy csa-
     ládi ház. A jelzésből és a bejelentő visszahívását
     követő beszélgetésből már lehetett tudni, hogy
     több tűzoltóegységet kell majd a helyszínre
     riasztani. A legközelebbi hivatásos tűzoltók az
     aszódiak voltak, pár perc alatt a helyszínre is
     érkeztek. Már az utca megközelítése is nehézkes
     volt, hiszen a település külterületén van, a tűzzel
     érintett házhoz nagyon rossz minőségű utak
     vezetnek. Mire az aszódi egység odaérkezett, a
     száz négyzetméteres, könnyűszerkezetes családi
     ház és a hozzá tartozó melléképület is teljes ter-
     jedelmében égett már. A tűz további épü-
     leteket is veszélyeztetett, de sérülés
     szerencsére nem történt.
      A gyors felderítés után a legfonto-
     sabb a tűz továbbterjedésének a meg-
     akadályozása volt. A felderítés során
     kiderült, hogy több gázpalack is van
     az égő házban. Hármat meg is találtak
     az aszódiak, és ki is vitték azokat. A
     munkálatok közben Bratkovics József
     Attila – aki akkor éppen gépkocsive-
     zetői beosztásban volt – észrevette,
     hogy a melléképületben van egy ipari
     gázpalack is. Egy vízsugárral azonnal
     hűteni kezdte a palackot, majd kollégájával,     tása mellett eloltották az egységek, majd
     Ladányi Károllyal kivitték a tűzből és bizton-    átvizsgálták az épületet. A házban több gázpa-
     ságos helyre helyezték. Az acetilénpalackban –    lack és egy hektoliternyi alkohol is volt.
     a hűtés ellenére – már elindult a kémiai folya-    A két tűzoltó helytállásának köszönhetően a
     mat, ezért ezt később mesterlövészek hatásta-    gázpalackok nem robbantak fel. A hősies visel-
     lanították. Időközben megérkezett Hatvanból     kedésüknek köszönhetően nagyobb katasztrófa
     és Gödöllőről a segítség. A tüzet a Pest megyei   nem alakult ki, a szomszédos házakat sikerült
     katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányí-    megmenteni a robbanástól.


                    2019. SZEPTEMBER                             3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10