Page 8 - magazin-október
P. 8

Időszerű kérdések


      Boros Brigitta tűzoltó főhadnagy

      DOMBÓVÁRI AZ ORSZÁG LEGJOBB


      GÉPJÁRMŰVEZETŐJE
         Az országos tűzoltószakmai és műszaki mentési vetélkedő

         vezetéstechnikai pályáján, valamint az országos közleke-
         désbiztonsági versenyen sem talált legyőzőre Tormási

         Tamás, a dombóvári hivatásos tűzoltó-parancsnokság gép-
         járművezetője.

      Parancsnoka méltán büsz-                           Feleségével öt gyerme-
      ke Tamásra, aki 2003 óta                         ket nevelnek közösen, és
      teljesít szolgálatot Dombó-                        gyakran utaznak a család-
      váron. Eleinte beosztott                         dal, szeretik felfedezni
      tűzoltó volt, 2005 óta azon-                       Magyarország tájait, de
      ban gépjárművezetőként                          gyakran járnak külföldre
      szolgál. A tűzoltói hivatás                       is. Balesete sosem volt, és
      iránti szeretetét otthonról                        büntetést sem kapott még,
      hozta, édesapja ugyanitt                         igyekszik a szabályokat és
      volt tűzoltó, így Tamás szá-                       a sebességhatárokat betart-
      mára nem volt kérdés,                           va közlekedni.
      hogy ő is ezt a pályát                            Tamás mindig is szeret-
      választja. A katonaság                          te megméretni magát, volt
      utáni első próbálkozása                          már Miskolcon, Csopakon,
      azonban egy kisebb egész-                         Karcagon,   Szentendrén,
      ségügyi probléma miatt                          két alkalommal Balaton-
      sajnos nem járt sikerrel, így                       földváron, ahonnan rendre
      a kocsolai téeszben helyez-                        szép eredményekkel tért
      kedett el sofőrként.                           haza. Ahogy ő maga fogal-
       Tamás 1992-ben szerez-                         maz: ezek hajtották mindig
      te meg B kategóriás jogo-                         előre. Kitartásának meglett
      sítványát, ezt követően               Fotók: Boros Brigitta, Szőke Péter az eredménye, az idén két
      sorra a többit is, a nagymotor kategórián kívül   alkalommal is sikerült felállnia a dobogó legma-
      mindenből letette a vizsgát. Bár személyautót is   gasabb fokára. Tamás véleménye szerint a verse-
      sokat vezet, a járművek terén a „minél nagyobb,   nyekhez nem elég a tapasztalat és a rutin, fontos
      annál jobb” elvét követi, ami nem véletlen,     a felkészülés, ő például rengeteget foglalkozik a
      hiszen Tormási Tamás sokakhoz hasonlóan sza-     versenyek előtt a KRESZ szabályaival, és az autó
      badidejében sem tétlenkedik, vállalkozóként     málházására is kiemelt figyelmet fordít. A vetél-
      negyvenöt hektár földön gazdálkodik, saját      kedés mellett szereti a versenyek hangulatát, azt
      kombájnnal és traktorokkal, amelyeket termé-     mondja, sok ismerős arccal találkozik évről évre.
      szetesen ő maga is vezet.


   6                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13