BM - Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Szervezetünk hírei
Fókuszban a megelőzés
2017. június 16. 12:58
Fókuszban a megelőzés A megyei igazgatóhelyettesek, hatósági osztályvezetők, szolgálatvezetők, vízügyi szolgálatvezető-helyettesek és iparbiztonsági főfelügyelők számára tartott továbbképzést június 14-15-én, Balatonföldváron a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezete. Mint dr. Mógor Judit tű. ezredes, hatósági főigazgató-helyettes elmondta, a program középpontjában olyan elméleti, jogszabályi és gyakorlati kérdések álltak, amelyek a hatósági eszköztár alkalmazásával biztosítják a kockázatok csökkentését és a megelőzést.
A kétnapos továbbképzés megnyitóját követően Szabó Péter tű. ezredes, a BM OKF belső ellenőrzési és felügyeleti főosztályának vezetője ismertette a katasztrófavédelmi mobil laborok (KML) káreseti és hatósági tevékenységének, illetve a technikai eszközök témavizsgálatának ellenőrzési tapasztalatait, Szilágyi Eszter tű. alezredes, a KML járművek szakirányítását végző veszélyes üzemek főosztály helyettes vezetője pedig a káreseti tevékenység fejlesztési lehetőségeiről és a megelőzési tevékenységgel összefüggő feladatokról beszélt. Mesics Zoltán tű. alezredes, főosztályvezető külföldön bekövetkezett, veszélyes anyagokkal kapcsolatos eseményeket dolgozott fel.

A kritikusinfrastruktúra-gyakorlatok és a kórházak energiaellátása témakörében tartott előadást Angyal István tű. alezredes, a kritikus infrastruktúra koordinációs főosztály megbízott vezetője. Czékus Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának munkatársa az új REACH nemzetközi veszélyesanyag-regisztrációval kapcsolatos tudnivalókról tartott előadást. Kiemelte, hogy a gyártóknak és importálóknak 2018. május 31-ig kell a vegyi anyagaikat regisztrálniuk. Dr. Király Zita, a BM OKF vízügyi és vízvédelmi főosztályának vezetője a többi között az elmúlt időszakban végrehajtott, az ivóvízminőség-javító programról, a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos beruházásokról adott összefoglalót.

A HUNOR, illetve a HUSZÁR különleges mentőszervezetek megalakulásáról, eddigi nemzetközi minősítéseiről, illetve a 2017. évi ENSZ INSARAG újraminősítéséről számolt be Szarka Zsolt tű. alezredes, aki kiemelte: a 2012. évi vizsga óta nagy személyi és technikai fejlesztések voltak a városi kutató-mentő szervezeteknél. Jakab Gábor tű. alezredes, a BM OKF veszélyesáru-szállítási főosztályának helyettes vezetője mutatta be a 2017. év első félévi DISASTER akciók végrehajtásának tapasztalatait. Ezek szerint nőtt a közlekedés biztonsága, több olyan szállítmány ellenőrzése során sikerült hiányosságot kiszűrni és kijavíttatni, amely kockázatot jelenthetett a közlekedőre, a szállításban résztvevőkre nézve.

Esettanulmányokat is feldolgoztak a továbbképzésen. Vízi Ignác tű. alezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese, Kovács Bonifác tű. alezredes, és Ördög Tamás tű. őrnagy egy-egy tűzeset hatósági összefüggéseit ismertette. Érces Ferenc tű. ezredes, a BM OKF tűzmegelőzési főosztályának vezetője a tűzesetekben érintett létesítmények átadásakor érvényes és a jelenleg hatályos tűzvédelmi követelményeket hasonlította össze.

Dauner Márton, a Miniszterelnökség főosztályvezetője az építésügy területén bekövetkezett, illetve tervezett egyszerűsítésről tartott előadást.

A rendezvény ezt követően szekciókban folytatódott, amelyekben egyebek közt a korrupcióellenes feladatokat, a vízközművek azonosítási eljárásainak összefüggéseit és a nyári rendkívüli időjárási helyzetekre történő felkészülés kérdéseit dolgozták fel. Szó volt az Országos Tűzvédelmi Szabályzat felülvizsgálatáról, a szabadtéri tüzek megelőzésének tapasztalatairól, a kéményseprő-ipari szolgáltatók nyilvántartásba vételével összefüggő hatósági feladatokról, panaszkezelési szabályairól és a „VIZEK” projekt aktualitásairól is. A veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő gyakorlati kérdéseket, valamint a gázvezeték-átvágással kapcsolatos tapasztalatokat is megvitatták a továbbképzés résztevői.


 
Fotó: BM OKF Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet

Kapcsolódó képek:
Fókuszban a megelőzés Fókuszban a megelőzés Fókuszban a megelőzés
További képek a galériában