Page 10 - magazin-június
P. 10

Időszerű kérdések


                                Kósi Zsolt tűzoltó hadnagy
      amely a rászerelt faaprító gépre is átterjedt. A
      zalaegerszegi tűzoltók kiérkezése előtt a hely-
      színen tartózkodók porral oltókkal megfékezték    A MÁJUSI ESŐ
      a lángokat, az egységnek a még izzó részeket
      kellett eloltania. A közeli farakatokat és a jármű  ARANYAT ÉR, A
      többi részét nem érintette a tűz.
       Május tizenötödikén ugyancsak a zalaszent-
      gróti önkormányzati tűzoltókat riasztották, VIHAR VISZONT

      ezúttal Zalabérbe, ahol menet közben gyulladt
      meg egy autó a Rákóczi Ferenc és a Táncsics     MUNKÁT AD
      utca kereszteződésében. A raj gyorsan a hely-
      színre ért és megfékezte a lángokat, azonban a
      jármű teljesen kiégett.                  ájus 25-e és 28-a között elsősorban a dél-
       Tizenhetedikén ismét Nagykanizsán, és ismét Mzalai települések tűzoltóinak adott felada-
      egy körforgalomban gyulladt ki egy autó, ezút-    tot a megyén átvonuló vihar. A zalai egységek
      tal a város Lékay Gyula utcájában. A sofőr idő-   nemcsak szűkebb pátriájukban, hanem a műkö-
      ben elhagyta a kocsit, amely a város hivatásos    dési területükhöz tartozó szomszédos megyék-
      tűzoltóinak kiérkezésekor már lángokban állt.    ben is segítettek.
      Öt nappal később újra Nagykanizsán lobbantak      Május 25-re és 27-re is másodfokú riasztást
      fel a lángok, ezúttal egy Kalmár utcában parko-   adott ki Zala megyére az Országos Meteoroló-
      ló autó csomagterében. Itt szintén két vízsugár-   giai Szolgálat. Május 25-én, szerdán, nem sokkal
      ral avatkoztak be a tűzoltók.            délután fél öt után érte el a zivataros, erős szél-
       A hónap utolsó esete május 23-án volt, ezút-   lel érkező vihar a megyét. Öt óra után már
      tal Zalaegerszegen. A helyi Alkotmány utcai    érkeztek is a jelzések a megyei műveletirányító
      hulladéklerakóban tűz keletkezett egy teherautó   ügyeletre. Előbb Pakodon a zalaszentgróti
      motorterében. Mire a város hivatásos tűzoltói a   önkormányzati tűzoltók, majd Keszthelyen két
      helyszínre értek, az ott dolgozók porral oltókkal  helyszínen a város hivatásos tűzoltóinak kellett
      elfojtották a lángokat. A raj áramtalanította a jár- úttestre dőlt fákat eltávolítaniuk. Ugyancsak
      művet, a felhevült karosszériát visszahűtötték.   hasonló munka várt a murakeresztúri önkéntes
       2021-ben Zalában összesen 16 autótűzhöz      tűzoltókra Molnáriban, a szőkedencsi önkénte-
      riasztották az egységeket. Ha nem is sokszor, de  sekre Csákányban, míg a letenyei hivatásos tűz-
      az elmúlt évtizedekben is előfordult már, hogy    oltóknak Semjénházán és saját városukban is.
      egy nap leforgása alatt több helyszínen is szük-    A heves esőzések miatt Nagykanizsán több
      ség volt a tűzoltók munkájára égő járműveknél.    utcát is elöntött a víz, a tűzoltókat három helyre
                                riasztották. A kanizsai egységeket kétszer hívták
                                kidőlt fák miatt az Iskola utcába, az egyik fa vil-
                                lanyvezetékre dőlt. A beavatkozó egységek itt
                                csak azután tudták megkezdeni a növény eltá-
                                volítását, hogy az áramszolgáltató szakemberei
                                kiszakaszolták a vezetéket. Az esti órákban
                                pedig egy Kaán Károly utcai garázsba tört be a
                                víz, ahol a tulajdonos értékes bútorokat tárolt.
                                Ezeket a város tűzoltói kivitték az épületből.
                                  Tótszerdahelyen szintén szükség volt a nagy-
                                kanizsai hivatásosok munkájára, akik a letenyei
                                tűzoltókkal közösen egy villanyvezetékről és
                                egy melléképületről távolítottak el fákat. A nap


   8                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15