Page 7 - magazin-június
P. 7

Németh Ádám tűzoltó főtörzsőrmester
     NYARALÓK LÁNGOLTAK


     TISZAPÜSPÖKIBEN
        Tavasszal különösen tűzveszélyesek a nyárfaerdők és környezetük. A

        növények virágai ilyenkor beterítik a talajt, ha ez meggyullad, igen
        intenzíven ég. Hogy mennyire, azt május tizenhatodikán a Tiszapüspöki
        határában lévő nyaralók tulajdonosai is megtapasztalhatták.     Aznap délelőtt több bejelentés is
     érkezett a megyei műveletirá-
     nyítási ügyeletre, amelyek sze-
     rint a község Szőke Tisza utcájá-
     ban faházak égnek. A török-
     szentmiklósi  önkormányzati
     tűzoltók mellett Szolnokról
     három gépjárműfecskendő és
     egy vízszállító indult el a hely-
     színre, a katasztrófavédelmi
     műveleti szolgálattal együtt. Az
     egységek azzal szembesültek,
     hogy egy hatvan négyzetméte-
     res faház ég teljes terjedelmében,
     a tűz két másik nyaralóra is
     átterjedt. Az elsőként kiérkező
     törökszentmiklósi tűzoltók két
     vízsugarat szereltek, az egyikkel
     a szomszédos épületeket védték                             Fotók: Németh Ádám
     a lángoktól, hiszen a megsemmisült ingatlant és   A lángok az aljnövényzeten és a nyárfavirágon
     az abban lévő értékeket már nem lehetett meg-    terjedve érték el ezt az ingatlant, míg a tetőszer-
     menteni, a másikkal pedig az aljnövényzetet     kezetre a ház mellett tárolt tűzifán keresztül
     oltották. A védősugárnak köszönhetően az egyik    jutott fel a tűz. Az egységek időközben megbizo-
     épület oromfala, teteje és ablaka csak kis mér-   nyosodtak arról, hogy senki nincs a nyaralóban.
     tékben károsodott, a másik pedig bekormozó-     Mindkét helyen két vízsugárral oltottak, a vizet
     dott, ezek az ingatlanok némi javítást és takarí-  a vízszállító ingajáratban hozta Tiszapüspöki-
     tást követően használhatóak maradtak. A teljes    ből. Több mint kétórányi munkával sikerült a
     egészében lángoló nyaraló, a benne tárolt tár-    tüzeket eloltani, ezt követően az egységek az
     gyakkal együtt azonban megsemmisült, falazata    érintett ingatlanok tetőszerkezeteit megbontot-
     és tetőszerkezete is összeomlott.          ták, az izzásokat, parázslásokat megszüntették,
      Az egyik tűzoltó időközben észrevette, hogy    a munkálatokhoz magasból mentőre is szükség
     a káreseménytől nem messze egy másik nyaraló     volt. Mivel üdülőövezetben keletkezett tűz, csak
     teteje is lángra kapott, így a később kiérkező    néhány ember tartózkodott a környéken, szeren-
     szolnoki szerek közül kettő ott települt meg.    csére senki sem sérült meg.


                       2022. JÚNIUS                             5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12