Page 6 - magazin-június
P. 6

Beavatkozások belülről      Várszegi György tűzoltó főhadnagy

      HÁROM TŰZ, HÁROM TANULSÁG
         Május 26-án reggel hét órakor érkezett a jelzés a Békés Megyei
         Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítási ügyeletére, hogy
         Okány településen, az Erzsébet királyné utcában ég egy ötven négyzet-

         méteres családi ház tetőszerkezete. A szeghalmi hivatásos tűzoltók két
         gépjárműfecskendővel és egy vízszállító járművel vonultak a hely-
         színre.


      A kiérkező egységek a riasztástól számított       Ez a három tűzeset arra is jól rávilágít, hogy
      húsz percen belül áramtalanították az épületet,   fontos a megfelelő műszaki állapotú, rendezett
      egyúttal két vízsugárral és kéziszerszámokkal    környezet, valamint az, hogy az egyedül élő és
      oltani kezdték a tetőszerkezetet, valamint a     idős emberekre különösen oda kell figyelni.
      tizenkét négyzetméteres lakószobát pusztító
      lángokat. Az egység megakadályozta, hogy a
                                         Fotók: Békés KMSZ, Szeghalom HTP, Békéscsaba HTP
      tűz továbbterjedjen, valamint, hogy két háztar-
      tási gázpalack felrobbanjon. A tűzoltók a
      kigyulladt szobában azonban egy súlyosan
      megégett embert találtak, akinek az életét már
      nem lehetett megmenteni. A katasztrófavédel-
      mi műveleti szolgálat megkezdte a tűz keletke-
      zési körülményeinek vizsgálatát. A nyomok és
      maradványok már a vizsgálat elején arra
      engedtek következtetni, hogy a tüzet az elekt-
      romos hálózat túlterhelése és meghibásodása
      okozta.
       Nem ez volt az egyetlen tragikus eset mosta-
      nában a megyében, tíz nappal korábban, május
      16-án egy kondorosi tanyaépület kiégett szobá-
      jában ugyancsak egy idős és súlyosan megégett
      férfi holttestére bukkantak a tűzoltók. A tűz
      keletkezésének okát tűzvizsgálati eljárás fogja
      tisztázni, de a helyszínen talált nyomok alapján
      ebben az esetben is az valószínűsíthető, hogy a
      tüzet az elektromos rendszer hibája idézte elő.
       Három nappal később is felcsaptak a lángok,
      ezúttal Békéscsabán, az Orosházi út egyik lakó-
      épületének szobájában. Az ingatlan lakója meg-
      sérült, válságos állapotban került kórházba. A
      békéscsabai tüzet az okányi és kondorosi tűze-
      settől eltérően ugyan nem az elektromos rend-
      szer meghibásodása okozta, az azonban közös a
      három tragédiában, hogy egyedül élő, idős
      embereket érintett.   4                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11