Page 3 - magazin-június
P. 3

A KÖNNYED PILLANATOKBAN IS FONTOS AZ ÉBERSÉG


     Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a velünk történő rossz nem    A tartalomból
     várt, előre kiszámíthatatlan események következménye, amelyek-
     nek ki vagyunk szolgáltatva. Gyakran mondjuk, hogy nem tehet-
     tünk arról, ami történt, az váratlan fordulat, vagy meglepetéssze-  2   Beavatkozások
     rű esemény volt. Ha minden alkalommal elfogadjuk ezeket az         belülről
     érveket, magyarázatokat, indokokat, akkor egyúttal abba is bele-
     nyugszunk, hogy az életünket nem irányíthatjuk.               Tűz a bánki
                                           műanyaggyárnál ...............2
      Lapunk hasábjain hónapról hónapra azokat a kollégákat
     mutatjuk be, akik jó mintát adnak arra, hogyan lehet a sorsot, a      Három tűz,
     véletleneket, vagy éppen az adottságokat munkába fogni, céljaink      három tanulság ..................4
     érdekében dolgoztatni, vagyis befolyással lenni a folyamatokra,       Nyaralók lángoltak
     az életünkre. Szereplőink ennél is tovább mennek, nemcsak          Tiszapüspökiben ................5
     önmagukból igyekeznek a legtöbbet kihozni, hanem azért is sokat       Füst borította be a kamiont
     tesznek, hogy a környezetüket, lakóközösségüket, vagy munka-        Pákozdnál ...........................6
     helyi viszonyaikat jobbá tegyék, örömöt okozzanak azok gyarapí-
     tásával, fejlesztésével.                       7   Időszerű kérdések
      Magazinunkban megmutatjuk, miként építi, szépíti környeze-
                                           A májusi eső aranyat ér, a
     tét az a nógrádi tűzoltó, aki nemcsak a családja, gyerekei örömé-
                                           vihar viszont munkát ad ..8
     re alkot, hanem a faluja közösségéért, minden ott lakó öröméért is
                                           Kilátót és közösséget is
     fáradozik. Egy különleges és szép hobbi, egy tevékeny ember és
                                           épít a Nógrád megyei
     egy hálás közösség találkozott össze jókor, jó helyen, az eredmény
     pedig egy attraktív, biztonságos, és gazdag környezet lett.         tűzoltó ..............................10
      Olvashatunk arról a házaspárról, amelyet a sport szeretete    12
     hozott annak idején össze, ez és a kihívások fűzték egyre szoro-      Portré
     sabb kötelékbe őket olyannyira, hogy szenvedélyük mostanra         Törékeny, de határozott ..12
     gyermekeikre is átragadt.
                                           Egyenruha
      Ha már sport, akkor van a szereplők között küzdősportot űző
                                           és karate-ruha ..................13
     kolléga is, akinek nem elég a hétköznapok erőfeszítése, energiáit
     önmaga és mások fejlesztése is leköti.               14
      A katasztrófavédelemnél alapszabály, hogy az élet a legna-        Magazin
     gyobb kincs, legyen szó emberről, állatról vagy akár növényről,       Elsősegélynyújtásban
     hiszen az élet, a biztonság védelmére szerződtünk. Így hát az sem      verhetetlen ........................14
     meglepő, hogy egyik tűzoltónk egy laktanyába tévedt és elárvult       Nincs megállás ................15
     kutyát fogadott be a családjába, holott megtehette volna, hogy       Hetedszer is
     nem fektet bele több energiát, mint amennyi feltétlen szükséges.      tűzoltótalálkozó Vas
      Természetesen júniusban megjelenő lapszámunkban sem csak         megyében ..........................16
     könnyedebb hangvételű cikkek találhatóak, az újság a hagyomá-        Tüzet olt és madarakat
     nyos katasztrófavédelmi feladatokat, ezek sikeres megoldását is       ment Balástya
     feleleveníti.                                díszpolgára........................17
      Nyár lévén azonban amennyire lehet, adjunk teret a könnye-        Hangosabb a szirénánál .19
     debb, gondtalanabb időtöltésnek, hiszen a feltöltődés mindenki-
     nek jár, és szükséges is. Ezzel együtt sose szabad félretenni az
     éberséget! Hiszen a pillanat törtrésze elegendő ahhoz, hogy a leg-
     jobb helyzet is rémálommá váljon, akár elővigyázatlanság miatt,      Címlapunkon:
     akár azért, mert nincs a közelben gyors segítség. Hogy e két álla-
                                       Jégeső okozta károk helyreállítása
     pot, az önfeledtség és az éberség között hogyan teremthető meg
                                            Kaposváron
     az egyensúly, arra lapunkban szintén talál válaszokat az olvasó.
      Kellemes lapozgatást és kellemes nyarat kívánunk minden-         Fotó: Vinkler Péter,
     kinek!                                    Kaposvár HTP
                             A szerkesztőség
                                        www.katasztrofavedelem.hu

                       2022. JÚNIUS                             1 1 1 1
   1   2   3   4   5   6   7   8