Page 10 - magazin-január
P. 10

Portré      Dudás Szilvia tűzoltó főhadnagy

      A TŰZOLTÓVÉR NEM VÁLIK VÍZZÉ         Hősies helytállásáért elismerésben részesítette Pernyák
         Árpád tűzoltó törzsőrmestert, a nyíregyházi hivatásos tűzol-
         tó-parancsnokság beosztott tűzoltóját az országos katasztrófa-
         védelmi főigazgató. Pernyák Árpád már kisgyerekként ismer-

         te a nyíregyházi tűzoltólaktanya minden zegét-zugát, soha
         nem volt kérdés számára, hogy egy nap majd átveszi a stafé-
         tát legnagyobb példaképétől, az édesapjától. A fiúval ugyanis

         apja, az egykori parancsnok, majd későbbi megyei igazgató
         szerettette meg a tűzoltóságot, így nem kellett sokáig töpren-
         genie azon, mivel tölti majd az idejét, ha felnő.

      Szinte második ott-
      hona volt a nyíregy-
      házi tűzoltólaktanya,
      gyakran előfordult
      az is, hogy az „öreg”
      tűzoltók dajkálták.
      Mindig is szerette a
      családias környeze-
      tet, az összetartást,
      ami szolgálatban és
      szolgálaton kívül is
      megmutatkozott. Ép-
      pen emiatt, az apai
      mintát követve je-
      lentkezett tűzoltó-
      nak. A törzsőrmester
      2010. január elsején
      vette fel az unifor-
      mist, mint beosztott
      tűzoltó, és a követke-
      ző napon már munkába is állt. Keveseknek ada-    egy konyhában keletkezett tűzesetnél avatkoz-
      tik meg, hogy rögtön a legelső szolgálat alkal-   tak be.
      mával éles helyzetben kamatoztathassák az        Árpád szabadidejében lelkesen gyűjti a tűz-
      iskolapadban megszerzett tudásukat. Az első     oltós relikviákat, gyűjteményének alapda-
      káreset jó mélyen az emlékezetébe vésődött,     rabjai édesapja hagyatékából kerültek elő.


   8                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15