Page 7 - magazin-január
P. 7

Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó főhadnagy
     A NAGY FÜSTBEN


     CSAK A HŐKAMERA LÁTTA A TÜZET

      lektronikai hulladék gyulladt ki egy dunaúj-   ben, a környező kupacok tetejéről irányították a
     Evárosi telephelyen december 12-én. Körül-      sugarakat az izzó rakatra, miközben hőkamerá-
     belül százötven négyzetméteren, több méter      val nyomon követték a tűz pontos helyét, és az
     magasan égtek a feldolgozásra váró, kiselejtezett  égő részek hőmérsékletének csökkenését. A
     elektronikai termékek. A mélyen izzó gócokat    katasztrófavédelmi mobil labor a telephely kör-
     huszonhárom tűzoltó több mint hét órán át tartó   nyékén folyamatosan méréseket végzett, a
     munkával fojtotta el.                műszerek nem mutattak egészségre káros veszé-
      Reggel a telephely dolgozói a hulladékkupac-    lyesanyag-koncentrációt. A megelőzés részeként
     ból felszálló füstöt vették észre, és a 112-es    Nagy Miklós tűzoltó őrnagy a szomszédos ipari
     segélyhívószámon jelezték a tűzesetet.  A hat    épületekben tartózkodók elzárkózását rendelte
     méter magas rakat felszínén felcsapó lángokat a   el, vagyis az ott dolgozók zárt ablakok és ajtók
     dunaújvárosi és a solti hivatásos tűzoltók több   mellett folytathatták a munkát a tűzoltás ideje
     vízsugárral gyorsan elfojtották, ám a rakat belse-  alatt. Az elhúzódó munkálatok miatt huszonöt
     je sűrű füstképződés mellett tovább
     égett. Az oltási munkálatokhoz a
     pusztaszabolcsi katasztrófavédel-
     mi őrs tűzoltói is csatlakoztak. A
     Fejér megyei katasztrófavédelmi
     műveleti  szolgálattól  Nagy
     Miklós tűzoltó őrnagy a tűzoltás
     vezetőjeként  csoportirányítást
     határozott meg, és a háttérpa-
     rancsnoki feladatokkal Hoppál
     Péter tűzoltó főhadnagy, szolgá-
     latparancsnok-helyettest   bízta
     meg. A főhadnagy a többi között
     az oltóvízellátásért felelt, ennek
     érdekében folyamatosan tartotta a
     kapcsolatot a gépjárművezetőkkel,
                                              Fotók: Bauer Ákos, Nagy Miklós
     és mindig ahhoz a gépjárműfecsken-
     dőhöz irányította az érkező vízszállítót, amely-   tartalék légzőpalackot is a helyszínre szállítottak
     nek tartályából már elhasználták az oltóvíz     a dunaújvárosi hivatásos tűzoltó-parancsnokság-
     körülbelül háromnegyedét. Miután a lángok      ról, a katasztrófavédelmi kirendeltség pedig gon-
     megszűntek, egy lánctalpas munkagép folyama-     doskodott a tűzoltók étkeztetéséről, a meleg ebé-
     tosan a rakat megbontásán dolgozott, miközben    det egymást váltva fogyasztották el, miközben a
     a tűzoltók a kupac belsejét és a kiemelt részt víz- tűz oltása egy percre sem szünetelt. A gyors és
     zel áztatták. A zárt kezelőfülkéjű munkagép hid-   összehangolt beavatkozás eredményeként a lán-
     raulikus gémjét pedig habosított vízsugárral     gok a szomszédos hulladékrakatokra és a közeli
     védték az égés során felszabaduló hőtől. Az erős   feldolgozógépre nem terjedtek át, és délutánra az
     füstképződés mellett a tűzoltók légzőkészülék-    utolsó izzó gócokat is sikerült eloltani.


                      2020. JANUÁR                             5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12