Page 3 - magazin-január
P. 3

TISZTELT OLVASÓK!

                                       A tartalomból
    Várakozással és izgalommal tekintünk az előttünk álló év elé. Egy
    meghatározó időszak tervezéssel, előre gondolkodással kezdődik,
    ilyenkor tűzünk ki nagy és fontos célokat, és ilyenkor tervezzük meg  2   Időszerű kérdések
    az azokhoz vezető út lépéseit is. Mindennek természetesen része az
    is, hogy értékeljük az eltelt periódust és megtartjuk a jó gyakorlatot.   Újabb gyártócsarnok
      Ennek jegyében e havi lapszámunkban először is az elmúlt év       égett a Jászságban .............2
    jelentősebb eseményeinek krónikájával jelentkezünk. Lényegre törő      A nagy füstben csak
    összegzése ez a katasztrófavédelem munkájának. Hónapról hónapra       a hőkamera látta a tüzet ...4
    felidézzük azokat az eseményeket, amelyek valamiért emlékezete-       Tűz pusztított
    sek, sorsfordítóak voltak, olyan pillanatok elevenednek meg újra,      Balatonlellén ......................6
    amelyekből tanulni, amelyekre építeni lehet. A visszatekintés nem
    lehet öncélú, ezért krónikánk epizódjainak újbóli megidézésekor arra  7   Portré
    törekedtünk, hogy szemléletessé tegyük 2019 munkáját, újító törek-
    véseit, eredményeit. Mindez mára már megszilárdult alapja annak,       Víztorony belsejéből
                                           mentettek ............................7
    amit 2020-ban elkezdünk. Kezdetekről pedig azért beszélhetünk,
    mert ebben az évben új feladatokkal, hatósági jogkörökkel, megújult     A tűzoltóvér
                                           nem válik vízzé ..................8
    szabályzókkal vágunk bele a munkába, visszatérő feladataink mellett
    új fejlesztések, beruházások eredményeit építjük bele a katasztrófa-     Jani és kutyái ....................10
    védelem hétköznapjaiba.                           Kamiont húz
      Minden lapszámunkban bemutatjuk közelebbről is azokat a kol-       és mázsákat emel
                                           a bivalyerős tűzoltó..........12
    légáinkat, akiket rendkívüli helyzetek, erőpróbák tettek különlegessé
    számunkra. Szándékunk szerint kicsit ünnepelni is szeretnénk őket,      „A sport kiváló eszköz arra,
                                           hogy tisztában legyél
    példaként állítani az állomány elé, megmutatva azt, hogy mi min-
                                           a határaiddal”...................14
    dent jelenthet az elköteleződés, az összetartozás és felelősségvállalás.
    Ettől a szokásunktól nem térünk el az újévben sem, hónapról hónap-
    ra beszámolunk azokról, akik mindig jobbítani, javítani szeretnének 16   Magazin
    környezetükön és saját magukon is.
                                           Ahol tudnak, segítenek
      Kitekintve e lapszámunkból ezen a helyen kell megjegyezni, hogy
                                           a tűzoltók...........................16
    idei évünkben igazán lesz okunk az ünneplésre. Nemcsak a kataszt-
                                           Együtt nem ismernek
    rófavédelem ünnepel, hanem mindazok, akiknek gróf Széchenyi
                                           lehetetlent..........................18
    Ödön neve és munkássága jelent valamit. Az ő határokon átnyúló, és,
                                           Tűzvész pusztította el
    hatásait tekintve évszázadokat is átívelő életművére, a szervezett
                                           a régi színházat.................20
    magyarországi tűzvédelem megalapítására történő emlékezés nem
                                           Autó a múltból .................22
    csak feladatunk, kötelességünk is. Ahogy az elmúlt év krónikájának
    felidézése nem lehet öncélú, úgy a nagy előd előtti tisztelgés sem az.    Jobb adni, mint kapni......24
    2020-ban is nyitva áll mindenki előtt a szakmai fejlődés, a jobbá válás
    útja, ám ez csak akkor nyugodhat biztos alapokon, ha tudjuk, hogy
    mit teremtettek meg az elődök, milyen múltbeli értékeket érdemes
    átvinni az előrehaladás és gyarapodás érdekében.
      A tervezéshez segítséget nyújthat az a naptár, amelyet az elmúlt     Címlapunkon:
    év eseményeivel illusztráltunk önöknek, és amit ide kattintva le is
                                         Lakástűzoltási bemutató
    tölthetnek. Reményeink szerint hasznos kísérőjük lesz ebben az          Szegeden
    évben.
      Tisztelt olvasók, mindezen gondolatok jegyében ajánljuk figyel- Fotó: Molnár Krisztina tűzoltó főhadnagy
    mükbe januárban megjelenő írásainkat.                     – Csongrád MKI
                             A szerkesztőség
                                        www.katasztrofavedelem.hu

                      2020. JANUÁR                             1 1 1
   1   2   3   4   5   6   7   8