Page 4 - magazin-január
P. 4

Időszerű kérdések


      Németh Ádám tűzoltó főtörzsőrmester

      ÚJABB GYÁRTÓCSARNOK ÉGETT


      A JÁSZSÁGBAN
         Magazinunk júniusi számában számoltunk be egy jászladányi üzem-
         csarnok leégéséről. Az idei év második felére is jutott egy hasonló kár-

         esemény a Jászságban: a helyszín ezúttal a térség központja, Jászberény
         volt, ahol december tizenkettedikén csaptak fel a lángok.      A jelzés nem sokkal hajnali két óra előtt futott   telőanyag-táblák nemcsak bent, hanem az épület
      be, amely szerint Jászberényben, a Necső tele-    mellett is halmokban álltak, utóbbiakat az egy-
      pen található üzemcsarnok egyik helyisége lán-    ségek a dolgozókkal közösen hordták el a tűz
      gokban áll. A megyei műveletirányítás a jászbe-   közvetlen környezetéből. Az egyes üzemcsarno-
      rényi mellett a nagykátai és a hatvani hivatásos,  kok közelsége miatt az egyik szomszédos létesít-
      valamint a jászárokszállási
      önkormányzati tűzoltókat
      riasztotta a katasztrófavé-
      delmi műveleti szolgálat
      mellett. Elsőként természete-
      sen a jászberényi egységek
      érkeztek ki, ők látták, hogy a
      szigetelőanyag-gyártásra és
      raktározásra használt üzem-
      csarnok egy része ég, így a
      szolgálatparancsnok a riasz-
      tási fokozatot azonnal a leg-
      magasabbra emelte. Ezután
      riasztották a hevesi, a gyön-
      gyösi, a szolnoki és a ceglédi
      hivatásos tűzoltókat, illetve
      a Jász-Nagykun-Szolnok és a
      Heves megyei katasztrófavé-
      delmi mobil labort.
       A helyszínen a csarnok
      körülbelül kétezer-három-
      száz négyzetméteren égett,
      négy tűzszakaszából kettő volt érintett: egy rak-  ményt harminchat embernek kellett elhagynia,
      tárhelyiség teljesen, egy gyártórésznek pedig    szerencsére nem esett bajuk.
      egy része kigyulladt, így a tűzoltóknak nemcsak     Időközben a katasztrófavédelmi műveleti
      a lángok megfékezése volt a feladata, hanem az    szolgálat átvette a tűzoltás vezetését, majd látva,
      is, hogy a másik két tűzszakaszt megóvják. A    hogy csak a talajszintről nem lehet eredménye-
      helyzetet csak nehezítette, hogy az éghető szige-  sen beavatkozni, a meglévő mellé még két létra-


   2                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9