Page 9 - magazin-március
P. 9

Fekete Péter tűzoltó főhadnagy

     TŰZ A VENDÉGHÁZAKBAN –     – minősítő gyakorlaton az önkéntesek       helyi önkéntes tűzoltóknak egy törökkop-
     Apányi panzió és egy igali vendégház épüle-
     tében fellobbant lángokat kellett megfékeznie az
     éves minősítő gyakorlatokon február utolsó két
     péntekén. Törökkoppány, Szorosad, Kára közsé-
     gek közös tűzoltó egyesülete és az Igali Önkén-
     tes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület a gyakorlatok
     sikeres végrehajtásával újabb egy évre megsze-
     rezte a jogosultságot az önálló beavatkozásra, és
     ezzel a közvetlen környék védelmére.
      Az önkéntes egyesületek szerepe nem elha-
     nyagolható: nagy segítséget jelentenek olyan
     esetekben, amikor egyszerre több helyszínen
     kell beavatkozniuk a tűzoltóknak, de ugyanilyen   labb eső területeken, mint a somogyi dombvi-
     fontos feladatuk az is, hogy gyors reagálásukkal   dék, ahol a minősítések is voltak.
     megakadályozzák a tüzek továbbterjedését.       A két gyakorlat eseményei hasonló feltétele-
                                    zés alapján zajlottak: tűz keletkezett
                                    egy helyi panzióban, a lakórész szobái
                                    megteltek sűrű füsttel és sérült ember-
                                    ek rekedtek bent. Az egységek először
                                    leválasztották az ingatlant a közmű-
                                    vekről, majd vízsugarat szereltek,
                                    azzal oltották a tűzzel érintett épület-
                                    részeket. Eközben a védősugár fedeze-
                                    te mellett panzióba behatoló, légzőké-
                                    szüléket viselő önkéntesek odabent
                                    minden helyiséget átvizsgáltak. Az
                                    egységek a hatékony irányításnak és a
                                    szakma szabályainak megfelelő, gya-
                                    korlott felderítésnek, életmentésnek és
                                    tűzoltásnak köszönhetően a házban
                                    rekedt, sérült embereket mindkét
                                    helyszínen kimentették, a keletkezett
                            Fotók: Somogy MKI
                                   lángokat pedig megfékezték.
     A tapasztalatok szerint ugyanis sokszor éppen     A gyakorlatok sikeres végrehajtása biztosítja,
     az önkéntes tűzoltók azok, akik elsőként érkez-   hogy az egyesületek az elkövetkező év során is
     nek egy-egy káreset helyszínére, és kezdik meg    bevethetők legyenek önállóan Törökkoppány,
     a mentési munkálatokat. Különösen igaz ez az     Igal és a környező települések védelmében.
     olyan domborzati szempontból tagolt, és a hiva-
     tásos, vagy önkormányzati tűzoltóságoktól távo-


                      2020. MÁRCIUS                             7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14