Page 8 - magazin-március
P. 8

Időszerű kérdések       Éppen tanítás volt a csarnokban, a bent lévő
      húsz gyermek és egy tanár azonnal az épület
      előterébe vonult, szerencsére nem esett bajuk. A
      tetőhéjazat elzárta a kijáratot, így a tűzoltók kí-
      sérték ki a bent rekedteket a létesítményből.
      Időközben a szolnoki hivatásos tűzoltók is kiér-
      tek a helyszínre Nagypál Imre tűzoltó százados,
      szolgálatparancsnok vezetésével. A katasztrófa-
      védelmi műveleti szolgálattól Arday Viktor tűz-
      oltó százados, illetve Kovrig Zsolt tűzoltó szá-
      zados is az esethez vonult, és átvették a mentés
      irányítását. A lehullott tetőlemezek két parkoló
      autóban tettek kárt, az egyiknek a tetejére estek
      a darabok, a másik alá pedig befújta a borítást a
                                      udvara, hiszen ezek a tetőlemezek
                                      bármikor leeshettek, ezért az intéz-
                                      mény igazgatója hazaküldte a diá-
                                      kokat és a dolgozókat, a hét további
                                      részére tanítási szünetet rendelt el.
                                        Másnapra szerencsére csillapo-
                                      dott a légmozgás, így a korábban
                                      elkezdett munkát be lehetett fejezni.
                                      A szolnoki hivatásos és a török-
                                      szentmiklósi önkormányzati tűzol-
                                      tók magasból mentő szer és daru
                                      segítségével távolították el a tetőn
                                      maradt elemeket, ezzel végérvénye-
                                      sen megszüntették a veszélyt. A
                                      tanítás a következő héttől már a
                                      megszokott rend szerint folytató-
                                      dott az iskolában.


                              Fotók: Németh Ádám

      szél. A tűzoltók közös erővel, pneumatikus
      feszítőhengerek segítségével szabadították ki a
      járműveket. A szél több megrongálódott tetőda-
      rabot is veszélyesen mozgatott, ezeket a tűzoltók
      motoros roncsvágóval távolították el. A beavat-
      kozók csak a talajon tudtak dolgozni, hiszen a
      magasból mentőt az erős szél miatt lehetetlen
      volt használni. Az látszott, hogy a csarnok tete-
      jén vannak még veszélyesen lebegő, mozgó
      darabok, így a mentés irányítója úgy határozott,
      hogy azokat a szél lecsendesedését követően
      fogják majd eltávolítani a következő napon.
      Mindezek miatt nem volt biztonságos az iskola


   6                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13