Page 4 - magazin-március
P. 4

Időszerű kérdések


      Varga Mihály Sebestyén tűzoltó főhadnagy


      „EGY AZ EZERBŐL”        letét kockáztatva segített. Vincze Márk     lította el, aki viszont az udvarra érve eszméletle-
      Éhazafelé tartott egy bevásárlásból december     nül összeesett. Márk stabil oldalfekvésbe helyez-
      másodikán, amikor Neszmélynél
      egy fekete füstoszlopot vett
      észre. Nem habozott, azonnal
      segíteni indult, miközben tár-
      csázta a 112-es központi segély-
      hívót.
       A házban egy idős férfi lakott,
      aki elmondta, hogy az égő épü-
      letben több gázpalack is van.
      Márk rögtön beszaladt a házba,
      hogy átkutassa azt. Elmondása
      szerint félt attól, hogy a lángoló
      tető a fejére szakadhat, de a kész-
      tetés, hogy segítsen, nagyobb
      erővel dolgozott benne. Minden
      erejét és bátorságát összeszedve
      igyekezett, hogy minél hamarabb                         Fotók: Szőke Péter és Komárom HTP
      felderítse az épületet. Miután embert nem talált
      bent, kihozta az egyik gázpalackot. A második    te, ekkor értek a helyszínre a komáromi, illetve a
      palackot a ház idős lakójának segítségével távo-   nyergesújfalui hivatásos tűzoltók. Az idős férfit
                                         ők kezdték újraéleszteni. Márk
                                         a tűzoltás vezetőjének beszá-
                                         molt munkájáról, majd ottma-
                                         radt a beavatkozás végéig. A
                                         BM Országos Katasztrófa-
                                         védelmi Főigazgatóság főigaz-
                                         gatója 2020. február 26-án
                                         bátorságáért   elismerésben
                                         részesítette.
                                          „Nagyon jólesett az elisme-
                                         rés. Nem vagyunk hasonlóak,
                                         lehet, hogy én vagyok ezerből
                                         az egy, de én ezt bármikor
                                         megtenném újra” – nyilatkozta
                                         az esetről az ünnepség után.   2                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9