Page 5 - magazin-március
P. 5

Óvári Timót tűzoltó hadnagy
     CIARA VÉGIGSÖPÖRT


     SOMOGY MEGYÉN IS

       Kárpát-medence felett is átvonult a Ciara      Néhány kiemelt esemény
     Anevű ciklon, amely hatalmas pusztítást
     hagyott  maga   után  korábban   Nyugat-     l Nagyatádon egy körülbelül harminc
     Európában. Az előrejelzések pontosnak bizo-     méteres fenyőfa dőlt ki, átszakítva a kerítést. A
     nyultak, a dunántúli megyékben a helyenként      fa teljes útzárat képezett. Pár perccel később
     100-110 kilométer/órás sebességet is meghaladó,    egy nagy méretű fenyőfa dőlt rá egy épület
     rendkívül erős széllökések komoly károkat       tetőszerkezetére. A nagyatádi temető kerítésé-
     okoztak.                       re pedig egy tizenöt méter magas fa dőlt
      A viharciklon február 9-én éjszaka érte el     rá, leszakítva egy elektromos vezetéket.
     Somogy megye területét és két nap alatt vonult    Valamennyi helyen a nagyatádi hivatásos tűz-
                                oltók távolították el a kidőlt fákat motoros
                                fűrésszel. A vihar első napján e három eset
                                mellett a város tűzoltóinak további tizenkét
                                riasztás nyomán kellett helytállniuk.
                                 l Kaposváron, egy gimnázium udvarán
                                lévő húszméteres fa nagyobb ága szakadt le,
                                veszélyeztetve az intézmény diákjainak és dol-
                                gozóinak testi épségét. A kiérkező egység a
                                veszélyes faágat eltávolította. Kaposmérőben
                                a vasútállomáson dőlt meg két fa, veszélyeztet-
                                ve a gyalogos és vasúti forgalmat. A fák eltávo-
                                lításában a kaposvári hivatásos tűzoltók és a
                                KÖTÉL mentőszervezet önkéntes tűzoltói vet-
                                tek részt. Több esetben pedig a szél által meg-
                                bontott tetőszerkezetekről leszakadt elemeket
                                távolítottak el a város tűzoltói.                               át a megye felett. A viharos szél fákat csavart ki
                               a földből, vezetékeket szakított le, házak tető-
                               szerkezetét rongálta meg és közlekedési akadá-
                               lyokat idézett elő. Szinte megállás nélkül érkez-
                               tek a segélyhívások a katasztrófavédelem ügye-
                               letére. A műveletirányítók a veszélyeztetés mér-
                               téke és az események jellege alapján határozták
                               meg a beavatkozások sorrendjét. Többször elő-
                               fordult, hogy a káreset helyszínéről a tűzoltó-
                               egységeknek azonnal újabb kárhelyre kellett
                               vonulniuk. Csaknem százötven alkalommal kér-
                               ték a tűzoltók segítségét a viharkárok felszámo-


                      2020. MÁRCIUS                             3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10