Page 4 - magazin-szeptember
P. 4

Időszerű kérdések


      Varga Mihály Sebestyén tűzoltó főhadnagy

      ÖNKÉNT, A BIZTONSÁGUNKÉRT
         Hatalmas vihar száguldott végig Komárom-Esztergom megyén

         augusztus 17-én. A heves esőzések, erős széllökések mind a természeti,
         mind az épített környezetben komoly károkat tettek.
      A megyére délután lecsapott vihar
      miatt rengeteg segélyhívás és károk-
      ról szóló bejelentés futott be a
      Komárom-Esztergom Megyei Ka-
      tasztrófavédelmi Igazgatóság tevé-
      kenység-irányítási központjába, a
      megye vonulós tűzoltói állományát
      folyamatosan újabb és újabb esetek-
      hez riasztották. A vihar és az azt kísé-
      rő erős szél fákat döntött ki és tetőket
      rongált meg, míg a hirtelen lezúduló
      nagy mennyiségű csapadék a mélyeb-
      ben fekvő területeket, házak alagso-
      rát, pincéjét öntötte el.
       A megye önkéntes tűzoltói és men-
      tőcsoportjai a hivatásos állománnyal
      vállvetve, kárhelyszínről kárhelyszín-
                                   Fotók: Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület,
      re jártak a vihar ideje alatt és azt köve-                Környei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
      tően is, amíg az utolsó káresetet is fel nem szá-  és az esővíz által elöntött területek adták. A
      molták. A munka dandárját az útpályára dőlt fák   veszélyt jelentő, szélrongálta növényzetet a kiér-
                                  kező egységek legtöbb esetben motoros
                                  láncfűrésszel feldarabolták és eltávolították
                                  az útpályáról, így szüntetve meg a veszélyes
                                  helyzetet vagy a forgalmi akadályt. Az elön-
                                  tött területeken és helységekben szivattyú-
                                  val avatkoztak be az önkéntes és hivatásos
                                  egységek.
                                    Azt, hogy az önkéntes mentőcsoportok
                                  és tűzoltó egyesületek milyen hatékonyan
                                  dolgoztak, a számok is alátámasztják. Csak
                                  a vihar napján negyvenhét káreset fel-
                                  számolásában vettek részt, ami az aznap fel-
                                  számolt száztizennyolc káreset negyven
                                  százaléka.

   2                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9