Page 6 - magazin-szeptember
P. 6

Időszerű kérdések


      Csámpai Attila tűzoltó százados

      VÍZBŐL MENTÉSI GYAKORLAT


      VÁCON


        rkánerejű széllel érkező vihar csapott le    munkatársát is, szintén egy hajóval. Szerencse a
      Oaugusztus utolsó szombatján Pest megye       szerencsétlenségben, hogy az egységek munká-
      kilenc településére. Rövid idő alatt csaknem     jára végül nem volt szükség, mert mire odaértek,
      ötszáz, viharkárokról szóló bejelentés érkezett a  addigra a helyszínen tartózkodók motorcsóna-
      megye műveletirányítására. A legtöbb helyen     kokkal nyolc embert kimentettek a Dunából, ket-
      több méter magas fák dőltek épületekre, közút-    ten pedig kiúsztak a partra. Ez egy szerencsés
      ra, kerítésre, gyakran magukkal rántva az alat-
      tuk húzódó villanyvezetéket is. A legtöbb beje-
      lentés  Göd,  Dunakeszi,   Szigetmonostor,
      Szentendre és Horány területéről érkezett.
      Valamennyi település a Duna mellett található.
      A viharkárokon kívül, de a heves széllel össze-
      függésben is jöttek telefonhívások a katasztrófa-
      védelemhez. Az egyik ilyen segélykérés Göd
      dunai szakaszáról érkezett. A betelefonáló
      elmondta, hogy a hirtelen feltámadt viharos
      erejű szél miatt tíz, éppen a Dunán tartózkodó
      ember a vízbe esett. A rengeteg hívást kezelő
      ügyeletes azonnal riasztotta a váci hivatásos tűz-
      oltókat a kishajójukkal, illetve velük egyidejűleg
      a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság hajó-
      ját, valamint a területi rendeltetésű mentőcso-
      port, a Pest Megyei Kutató-mentő Szolgálat
                                     kimenetelű eset volt, ami azonban
                                      akár tragédiával is végződhetett
                                      volna. Alig több mint egy éve történt
                                      a fővárosban is súlyos hajótragédia,
                                      ahol a mentésben és az egyéb munká-
                                      latokban a Pest megyei tűzoltók is
                                      részt vettek.
                                       A vízből való mentésre – akárcsak
                                      a közúti műszaki mentésekre – gya-
                                      korlatok során lehet felkészíteni a
                                      tűzoltókat. Volt is egy ilyen augusz-
                                      tusban a Duna váci szakaszán. Sokan
                                      figyelmen kívül hagyják, hogy folyó-
                                      vizekben,  hajózási  útvonalakon
                                      veszélyes, nem egy helyen tilos
                                      fürödni, de megtévesztőek lehetnek a


   4                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11