Page 7 - magazin-szeptember
P. 7

kében fontos a tűzoltóegységek megfelelő
                               helyismerete, illetve a vízből mentési ismeretek
                               elsajátítása.
                                Az augusztus 19-én tartott vízből mentési
                               gyakorlatnak is ez volt a célja. A gyakorlat során
                               a résztvevők felelevenítették a vízből mentés
                               szabályait, a katasztrófavédelem eszközeinek
                               (rocsó, mentőmellény) szakszerű használatát.
                               Segítségükre egy emberi súllyal megegyező
                               bábu, illetve a Pest Megyei Kutató-mentő
                               Szolgálat szakfelszerelései, búvárai voltak. A
                               forgatókönyv szerint a Duna nyílt vizében egy
                               csónak két emberrel felborult. Egy embert elso-
                               dort a víz, társa elmerült. A parton lévők hívják
                               a 112-es segélyhívószámot. Pár percen belül a

     hirtelen mélyülő bányatavak is. Emiatt a Duna
     száztizenkét kilométeres Pest megyei szakaszán
     esetenként előfordulnak különböző vízi balese-
     tek, amelyekhez a katasztrófavédelem egységeit
     is riasztják. A minél hatékonyabb mentés érde-
                                              Fotók: PMKI és Pest MKI KMSZ
                                     váci hivatásos tűzoltók csónak segít-
                                     ségével megkezdik a bajba került
                                     ember mentését. Az időközben
                                     megérkező önkéntes búvárok a víz-
                                     ben megtalálják és kimentik az
                                     elmerült embert. A mentendő csó-
                                     nak és a mentés során használt esz-
                                     közök használatának valós körül-
                                     mények közötti gyakorlása során az
                                     együttműködő szervezetek közötti
                                     kommunikációra is fontos szerep
                                     hárult. A látványos bemutató
                                     egyben a fürdőzés és a vízen tartóz-
                                     kodás szabályaira is felhívta a
                                     figyelmet.


                    2020. SZEPTEMBER                             5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12