Page 12 - magazin-szeptember
P. 12

Beavatkozások belülről      Dojcsák Dávid c. tűzoltó százados

      SOKBA KERÜLT A GAZÉGETÉS

       igyelmetlenség miatt égett le egy családi ház   melléképületek tüze fogadta. Mire a tűzoltók
      Faugusztus 14-én a Borsod-Abaúj-Zemplén       megérkeztek, a lakók egy háztartási gázpalackot
      megyei Kisgyőrben, az Ady Endre utcában. A     kivittek az házból és próbálták menteni, amit
      történteket el lehetett volna kerülni, azonban a   még lehetett. A lángok, amelyek a kertből indul-
      felügyelet nélkül végzett kerti hulladékégetés    tak, átterjedtek a néhány méterre álló mellék-
      miatt szinte teljes egészében megsemmisült a     épületre, majd a lakóház tetőszerkezetére és
      lakóépület. A káresethez a miskolci hivatásos    belső terére, összesen körülbelül kétszázötven
      tűzoltókat riasztották nem sokkal fél tizenegy    négyzetméteren pusztítottak. A tűzoltók két
      előtt. A laktanya szertárából két gépjárműfecs-   gyorsbeavatkozó sugárral láttak neki a munká-
                                   nak és másik hármat készítettek elő, majd
                                    vetettek be a tűz ellen. A folyamatos víz-
                                    ellátást egy közeli tűzcsap biztosította. A
                                    lángok oltása körülbelül negyven percig
                                    tartott, mint ahogy a még izzó, parázsló
                                    részek felkutatása és megszüntetése is,
                                    utóbbi munkálatokat kéziszerszámokkal
                                    és három gyorsbeavatkozó sugárral
                                    végezték az egységek. Az ingatlan tető-
                                    szerkezete és a helyiségekben lévő hasz-
                                    nálati eszközök és berendezési tárgyak
                                    szinte mind megsemmisültek a tűzben
                                    és az épület lakhatatlanná vált. Az eset
                                    során senki sem sérült meg, a lakók elhe-
                                    lyezésében a rokonaik segítettek.

                            Fotók: Dojcsák Dávid
      kendő és egy vízszállító indult
      útnak, hogy mentsék a még
      menthetőt. A tüzet többen is
      bejelentették, az egyik telefoná-
      lótól már a lángoló tetőről és
      egy, a házban lévő gázpalackról
      értesültek az egységek. A tele-
      pülés határából hatalmas füst
      látszódott és a távolsági felderí-
      tés alapján arra lehetett követ-
      keztetni, hogy egy kiterjedt
      tűzesettel kell felvenniük a har-
      cot a tűzoltóknak. A megállapí-
      tás sajnos beigazolódott, az egy-
      ségeket egy teljes terjedelmében
      lángoló ház és a hozzáépített


   10                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17