Page 14 - magazin-szeptember
P. 14

Beavatkozások belülről      során senki ne akadjon el
      bennük. A tetőtérbe vezető
      lépcsőn ketten mentek fel a
      sugarat, illetve a tömlőt
      fogva, miközben már olyan
      sűrű füst gomolygott, hogy
      egymást sem látták. A tető-
      szerkezetet a lépcsőn állva
      oltották, a födémet védték,
      miközben előttük narancs-
      sárgába borulva izzott a
      nádfedés. Időközben tarta-
      lék levegőpalackokat hoz-
      tak a helyszínre a székesfe-
      hérvári laktanyából. Az
      oltáshoz a csákvári önkén-
      tes tűzoltók, majd éjfélkor
      őket váltva a megyeszék-
                                                Fotók: Jákli Péter és Fejér MKI
      hely önkéntes tűzoltói és egy
      sárbogárdi hivatásos egység is csatlakozott. A   munkálatokat, hogy a kertben szűkös volt a hely,
      lángokat hatórányi megfeszített munkával, hét    ezért a leszedett nádat – miután vízzel átáztatták
      vízsugárral sikerült elfojtani. A nádfedést létrá-  – az épület mellett lévő, használaton kívüli, üres
      kon állva, kéziszerszámokkal, kapacsokkal húz-    medencébe húzták. A tűzben az épület tetőszer-
      ták le, miközben a nádat összetartó drótozást    kezete és a tetőtéri helyiségek megsemmisültek,
      csapszegvágóval bontották meg. Nehezítette a     ám a fafödém nagy részét, a földszinti szobákat,
                                        valamint a nyaraló melletti pin-
                                        cebejáró nádfedését megmen-
                                        tették a lángoktól. Az oltás az
                                        utómunkálatokkal együtt tíz
                                        órán át tartott, fizikailag rendkí-
                                        vüli helytállást igényelt. A sza-
                                        kadó esőben szinte teljesen
                                        átázott a tűzoltók védőruháza-
                                        ta, miközben hosszú órákon át
                                        tartották a sugarakat és igazítot-
                                        ták a vízzel teli tömlőket, majd
                                        bontották a sűrű, átizzott nádfe-
                                        dést. A tűz keletkezésekor egy
                                        ember tartózkodott a nyaraló-
                                        ban, ő értesítette a tűzoltókat, és
                                        még az egységek kiérkezése
                                        előtt kijött az épületből, az eset
                                        során nem esett baja.

   12                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19