Page 15 - magazin-szeptember
P. 15

Németh Ádám tűzoltó főtörzsőrmester

     MŰHELYBEN ÉGETT LE EGY AUTÓ

        A gépjárművekkel kapcsolatos tűzesetek túlnyomó többségben akkor
        következnek be, amikor az autóval éppen közlekednek, és eközben

        valamilyen műszaki probléma lép fel. Arra azonban nemigen akad
        példa, hogy egy autószerelő-műhely emelőjén hagyott jármű kapjon
        lángra, Szolnokon viszont pontosan ez történt.     A furcsa eset augusztus tizenötödikén, a délutá-   egy védőgázos hegesztő-berendezést is kivittek
     ni órákban következett be. A bejelentő azt mond-   a műhelyből, valamint a szomszédos helyiségből
     ta a telefonban, hogy a Thököly úton, egy autó-   is kipakolták az ott tárolt gumiabroncsokat. A
     szerelő-műhelyben egy emelőn lévő gépkocsi      tűz mellett a jelentős mennyiségű füst is problé-
     ég, azonban nem lát bent senkit, és az ingat-
     lan kapuja is zárva van. A műveletirányítás
     a szolnoki hivatásos tűzoltókat és a kataszt-
     rófavédelmi műveleti szolgálatot riasztotta,
     az egységek öt percen belül a helyszínre
     érkeztek. A nagy füst nehezítette a felderí-
     tést, ám csakhamar kiderült, hogy egy eme-
     lőn lévő haszongépjármű kapott lángra. A
     tűzoltók több oldalról három vízsugarat
     üzemeltettek. Miután a tűzben az épület
     megszakítója is megsérült, nem kellett
     áramtalanítani. Az oltás közben az egysé-
     gek szellőztető ventillátort is telepítettek
     annak érdekében, hogy a bent rekedt nagy
     mennyiségű füstöt mihamarabb el tudják
     távolítani. Eközben az épületben találtak
     egy szén-dioxid- és egy acetilénpalackot.
                                                 Fotók: JÁSZ KMSZ
     Az utóbbin hőhatás nyomai látszottak, így a
     tűzoltás vezetője azt kérte a műveletirányítástól,  mát okozott, amely gyakorlatilag mindent
     hogy értesítse a rendőrség mesterlövészét, aki    beszennyezett: a műhely teljes falazatát és a
     aztán több lövéssel mentesítette a palackot a    benne álló másik három autót, a szomszédos
     fokozódó nyomás alól.                raktárt és egy bemutatótermet, illetve a felső
      Ahogy a műhely egyre jobban megtisztult a     szinten lévő irodákat és szociális helyiségeket.
     füsttől, úgy lehetett felmérni a keletkezett káro-   A létesítményben a becsült károk elérték a
     kat. A meggyulladt gépkocsin túl a tűz egy     húszmillió forintot, ugyanakkor a megmentett
     másik, közelben parkoló autót is károsított. A   javak értéke ennek a két és félszeresét tették ki.
     tűz közvetlen környezetében pedig az épület     Azt, hogy a lángok hogyan tudtak felcsapni egy
     belső falazata, az elektromos hálózat, a garázsaj-  üres épületben, a katasztrófavédelem tűzvizsgá-
     tók, az emelő, illetve különböző szerszámok is    lati eljárás keretében deríti ki.
     megrongálódtak. A tűzoltók a munkálatok során


                    2020. SZEPTEMBER                             13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20