Page 13 - magazin-szeptember
P. 13

Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó százados

     AMIKOR A TŰZ ÉS A VÍZ AZ ÚR


        Zivatarokkal kísért heves felhőszakadás csapott le augusztus 17-én este

        Fejér megyére. A hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű eső a megye-
        székhely több pontján telítette a csatornahálózatot, a víz buzgárként
        tört fel a rácsok alól, és helyenként az aknafedlapokat is felnyomta. A
        székesfehérvári hivatásos tűzoltók címről címre haladva szivattyúzták

        ki az alagsori pincékbe felgyülemlett csapadékot. Egy garázssornál
        éppen felszabadult az egyik gépjárműfecskendő, amikor egy lakástűz-
        ről szóló vészhívás futott be.     Sukorón egy nádfedésű házba csapott a villám,    nyú, fa bejárati ajtó egyik fele annyira megda-
     amelynek a tetőszerkezete azonnal lángra       gadt a lefolyó oltóvíztől, hogy nem lehetett
     kapott. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók és a  kinyitni, ezért a tűzoltók berúgták, majd mind-
     pusztaszabolcsi katasztrófavédelmi őrs egysége    két szárnyat leemelték, hogy a munkálatok
     igyekezett a helyszínre a szakadó esőben. A
     velencei önkéntes tűzoltók is – amint értesítést
     kaptak a tűzesetről – a szertárba siettek, beindí-
     tották a gépjárműfecskendőt, és hét percen belül
     a lángoló nyaralónál voltak. Még a hivatásos
     egységek kiérkezése előtt elzárták a közműve-
     ket, és egy gyorsbeavatkozó sugárral oltani
     kezdték a tüzet. Társaik tömlőket gurítottak ki,
     sugarakat szereltek, így már három vízsugár
     küzdött a lángokkal. A székesfehérvári egység
     tűzoltásvezetője a felderítés során emelte a tűze-
     set minősítésének fokozatát, ezért az éppen
     Sárszentmihályon lévő másik fehérvári gépjár-
     műfecskendőt és a Fejér megyei katasztrófavé-
     delmi műveleti szolgálatot is a helyszínre küld-
     ték. A tűzoltók dugólétrákat vittek a ház hom-
     lokzatához, újabb sugarakat szereltek és légző-
     készülékben, több vízsugárral vették körbe az
     égő épületet. Mivel a száz négyzetméteres,
     háromszintes nyaraló teljes tetőszerkezete égett,
     és ekkor már tudni lehetett, hogy a nádfedés
     menthetetlen, a tűzoltás szempontjából az volt a
     legfontosabb, hogy megvédjék a fölszinti szobá-
     kat és a fölötte húzódó fafödémet. Ennek érde-
     kében be kellett menni az épületbe. A kétszár-


                    2020. SZEPTEMBER                             11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18