Page 10 - magazin-szeptember
P. 10

Időszerű kérdések                                Szurokégésről akkor beszélünk, ha a porkorom
                                és a kén keveredik a kicsapódó vízpárával, majd
                                meggyullad. Ez már veszélyes folyamat, mivel
                                az égő anyag égéshője rendkívül magas, a 800-
                                1300 Celsius-fokot is elérheti, az égés pedig akár
                                tizenöt órán át is tarthat a lerakódott anyag
                                mennyiségétől függően.
                                  Kéménytűz esetén a 112-es számon hívni kell
                                a tűzoltókat, kiérkezésükig pedig igyekezzünk
                                csökkenteni a levegő-utánpótlást a készülék sza-
                                bályozójának elzárásával. Kéménytüzet vízzel
                                oltani tilos! A kiérkező egység vezetője hivatal-
                                ból értesíti a területileg illetékes kéményseprő-
                                ipari szolgáltatót. A beavatkozást követő 24 órán
                                belül a kéményseprőmester szemlét tart és
                                műszaki vizsgálatot végez. Ennek során állapít-
                                ható meg, hogy az érintett ingatlanban a tüzelő-
                                berendezés és az égéstermék-elvezető újra hasz-
                                nálatba vehető-e vagy sem, a kéménnyel kapcso-
      lehető legrosszabb megoldás. A színes papír, a    latos további teendőket a szakember nyilatko-
      háztartási hulladék, a vegyszerrel kezelt fa nem   zatban írja le.
      alkalmas fűtésre, mert égetésükkel mérgező
      gázok keletkeznek, amelyek lerakódnak az
      emberek tüdejében, a bőrön és a légkörbe jutva a
      teljes lakókörnyezetet veszélyeztetik, ezeken túl-
      menően a fűtőeszköz és a kémény élettartamát is
      csökkentik. Ha valaki csak két héten át háztartá-
      si hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány rakó-
      dik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint
      normál fűtőanyag használata esetén egy teljes
      fűtési szezonban.
       A kémény belsejére rakódó, egyre vastagodó
      szennyeződés leszűkíti a kémény belsejét, a lera-
      kódás a fűtés során keletkező hő hatására előbb-
      utóbb izzani kezd és meggyullad. A kéményben
                                                   Fotók: BM OKF
      keletkező tűz pedig pillanatok alatt átterjedhet a
      ház tetőszerkezetére, illetve az egész ingatlanra.
      A statisztikák szerint minden ötödik lakástűz a
      kéményben keletkezik.
       Kéménytűz két okból következhet be: ha a
      korom gyullad meg, vagy ha a lerakódott szurok
      kap lángra. Előbbi esetben a kéményben lerakó-
      dott por és a kicsapódott szilárd égéstermék
      gyullad meg. Ez egy pár percig tartó természetes
      folyamat, amelynek során a kéményben lerakó-
      dott szennyeződés 500 Celsius-fokos hőmérsék-
      leten hamuvá változik, leég a belső falakról.


   8                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15