Page 10 - magazin-december
P. 10

Portré      Ruskáné Takács Anita tűzoltó százados
      HARMINC ÉV SZOLGÁLATBAN

         Rácz Imre tűzoltó ezredes csaknem harminc éve dolgozik a szervezet-

         nél. A kapuvári katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjével utolsó
         munkanapjain, közelgő nyugdíjba vonulása kapcsán idéztük fel az
         elmúlt évtizedeket, a tűzoltóként töltött szolgálatot.
                                      kat, majd folyamatosan képezte
                                      magát, két év múlva már a tiszti
                                      átképzőt is elvégezte. 1993-ban a
                                      csornai tűzoltóság tűzoltási és
                                      műszaki mentési osztályvezetője lett,
                                      a parancsnokhelyettesi feladatokat is
                                      ellátva. Fiatal tűzoltóként nagy kihí-
                                      vásnak tekintette, hogy két hónap
                                      alatt  megszervezte   Csornán  a
                                      készenléti szolgálatot. A tűzoltóként
                                      még csak pár éve szolgáló tisztnek
                                      három vonulós csoportot kellett
                                      kialakítania, mellette a több mint
                                      negyven település tűzoltási és
                                      műszaki mentési terveit elkészítenie,
                                      ötven embert irányítania. Megbir-
                                      kózott a feladattal, beosztottjai hall-

      Rácz Imre a Kaposvári Mezőgaz-
      dasági Főiskolán általános állatte-
      nyésztő üzemmérnökként végzett,
      és rövid ideig dolgozott is a szak-
      májában Veszkényen, az akkori ter-
      melőszövetkezetben. Azonban eze-
      ket éppen akkor felszámolták, úgy-
      hogy más terület, más szakma felé
      fordult. Többször beszélgetett a
      tűzoltói munkáról egy távolabbi
      rokonával, aki tűzoltó volt Kapu-
      váron, és egyre inkább kedvet
      kapott ehhez a pályához. Végül
      1991 augusztusában jelentkezett is
      Kapuváron tűzoltónak. Az akkori
      főtörzsőrmester beosztott, vonulós
      tűzoltóként tanulta meg az alapo-


   8                             KATASZTRÓFAVÉDELEM
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15