Page 5 - magazin-december
P. 5

alatt bukkantak rá egy összeégett holttestre, aki
                               mint kiderült, az ingatlan tulajdonosa, egy
                               ötvenhat éves férfi volt.
                                Az utómunkálatokat követően a katasztrófa-
                               védelmi műveleti szolgálat megkezdte a tűzese-
                               ti helyszíni szemlét. Az már a beavatkozás köz-
                               ben világossá vált, hogy a lángok az épülettel


                     Fotók: Németh Ádám
     rancsnok pedig átvette a tűzoltás vezetését. A
     kunszentmártoniak újabb két vízsugarat szerel-
     tek, ezek közül az egyikkel a tetőt vették célba, a
     szolgálatparancsnok pedig a tiszaföldvári egy-
     ség után bement az épületbe, hogy közösen
     átvizsgálják azt. A tűzoltók munkáját nehezítet-
     te, hogy a ház körüli kert meglehetősen rende-
     zetlen, hulladékokkal teli volt, és ugyanilyen
     volt a ház belseje is, ami igencsak kedvezett a
     tűz továbbterjedésének.
      Nem sokkal később megérkeztek a szolnoki
     tűzoltók, valamint Kiss Lajos tűzoltó őrnagy
     vezetésével a katasztrófavédelmi műveleti szol-
     gálat is, utóbbi lett a tűzoltás vezetője. A megye-
     székhely tűzoltói egy mobil ventillátort telepí-
     tettek, amellyel átszellőztették a sűrű füsttel telí-
     tődött épületet, hogy valamelyest tisztábbak
     legyenek odabent a látási viszonyok. Az egysé-
     gek ekkor a szélfogó helyiségben, a törmelékek
                               egybeépített szélfogóban csaptak fel, és onnan
                               terjedtek tovább az ingatlan többi helyiségére és
                               a tetőszerkezetre, porig égetve a nyomok jelen-
                               tős részét.                     2020. DECEMBER                             3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10